Όροι & Προϋποθέσεις

Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2022

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Εισαγωγή

1.1. Καλώς ήλθατε στον εταιρικό ιστότοπο KINEO Μ.Α.Ε. («Kineo», «εμείς», «εμάς» και «μας»). Αυτοί οι όροι χρήσης (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τη βάση στην οποία μπορείτε (i) να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας (www.kineo.gr) (ο «Ιστότοπος») ως επισκέπτες, και (ii) να εγγραφείτε ως Συνδρομητές για να κάνετε χρήση των οχημάτων μας («Όχημα»). Ως Όροι ορίζονται αυτοί οι Όροι, κάθε τυχόν πρόσθετο συμφωνητικό που έχει υπογραφεί από εσάς, τυχόν έγγραφα ή συμφωνίες (ή σύνδεσμοι προς διαδικτυακά έγγραφα ή συμφωνίες) που σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε σχέση με τη συνδρομή σας και η Πολιτική Απορρήτου.

1.2. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, ή εγγραφείτε ως Συνδρομητές. Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, τότε συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους που θα διέπουν τη σχέση της Kineo μαζί σας.

1.3. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του Ιστότοπου και να απέχετε από την εγγραφή σας ως Συνδρομητές ή την αγορά άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή να τερματίσετε τη Συνδρομή σας.

1.4. Αυτοί οι Όροι πρέπει να διαβαστούν παράλληλα με την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία διέπει και εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Πληροφορίες για την Kineo:

2.1. Η Kineo είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 157623201000, ΑΦΜ 801476118, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ. Η έδρα βρίσκεται στην Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά, 14564. Ο Ιστότοπος ανήκει στην και λειτουργεί από την Kineo.

2.2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο hello@kineo.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 211 1986219 εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους.

 1. Τροποποιήσεις στους Όρους

3.1 Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στους Όρους για έγκυρους λόγους, όπως για τη βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών ή για την προσθήκη νέων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών στις Υπηρεσίες, για την εφαρμογή εξελίξεων στην επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς και για εύλογες τεχνικές προσαρμογές στις Υπηρεσίες, για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των Υπηρεσιών, καθώς και για νομικούς ή ρυθμιστικούς ή εμπορικούς λόγους. Για κάθε αλλαγή στους Όρους, θα σας παρέχουμε προηγούμενη κατάλληλη ειδοποίηση σύμφωνα με τις περιστάσεις, π.χ. με εμφανή κοινοποίηση στον Ιστότοπο ή με την αποστολή email. Η συνέχιση της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών και τη σχετική κοινοποίηση θα συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσετε να διαβάσετε προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τη νέα έκδοση των Όρων, μπορείτε να τερματίσετε τη Συνδρομή σας επικοινωνώντας μαζί μας.

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Όχημα

1.1 Ως Οχήματα νοούνται τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα («ΕΠΗΟ») και Ποδήλατα, όπως αυτά ορίζονται στο τροποποιημένο με νόμο του 2021 άρθρο 2 του ν. 2696/1999, τη χρήση των οποίων σας παραχωρήσαμε στο πλαίσιο της Συνδρομής, ή οποιοδήποτε τυχόν άλλο Όχημα σας παραχωρήσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, σε αντικατάσταση του αρχικού Οχήματος.

1.2. Το Όχημα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα της Kineo, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 1. Εξοπλισμός

2.1. Ως Εξοπλισμός νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το σύνολο των εργαλείων, κλειδιών, κλειδαριών, φορτιστών, παρεχόμενων και προαιρετικών αξεσουάρ, εγγράφων και άλλων προϊόντων που παρέχονται από τη Kineo με το Όχημα στο πλαίσιο της Συνδρομής ή / και μισθώνονται ξεχωριστά από εσάς, ή οποιοσδήποτε τυχόν άλλος Εξοπλισμός σας παραχωρηθεί από την Kineo, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σε αντικατάσταση του αρχικού Εξοπλισμού.

2.1. Ο Εξοπλισμός παραμένει πάντοτε στην κυριότητα της Kineo, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 1. Συνδρομή

Η εκ μέρους της Kineo εκμίσθωση και παραχώρηση της χρήσης Οχήματος ή/και Εξοπλισμού σε Συνδρομητή, υπό τους παρόντες Όρους, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 1. Συνδρομητής

Είστε Συνδρομητής εάν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς Συνδρομής στον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής αυτών των Όρων.

 

Γ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 1. Γενικοί Όροι Συνδρομής

1.1. Με την αποδοχή αυτών των Όρων κατά τη διαδικασία αγοράς Συνδρομής, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους Όρους αυτούς, όπως κάθε φορά ισχύουν.

1.2 Οι Υπηρεσίες μας προορίζονται αποκλειστικά για χρήση ατόμων ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι: α) είστε ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω και β) όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε για εσάς είναι αληθείς, ακριβείς, και επικαιροποιημένες.

1.3 Συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα, ως προϋπόθεση της Συνδρομής σας, να επαληθεύσουμε ότι η ταυτότητά σας έχει εκδοθεί έγκυρα και δεν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί και ότι ενδέχεται κατά την αποκλειστική μας κρίση να αρνηθούμε να σας εκμισθώσουμε ένα Όχημα ή / και Εξοπλισμό, εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε συνδρομές με βάση: (α) το γνήσιο της ταυτότητάς σας (β) την αδυναμία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας ή των μεθόδων πληρωμής ή (γ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης για την ολοκλήρωση της Συνδρομής.

1.4. Με την αποδοχή των Όρων, δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι: (α) είστε ικανός οδηγός των Οχημάτων και θα παραμείνετε ικανός καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας.  (β) η φυσική σας κατάσταση είναι ικανή και αρκετή ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια ένα Όχημα χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία σας (γ) γνωρίζετε καλά τη λειτουργία ενός Οχήματος και (δ) έχετε γνώση των νόμων που αφορούν το Όχημα σας και όλους τους άλλους σχετικούς νόμους σχετικά με την ρύθμιση της κυκλοφορίας όλων των τύπων οχημάτων εντός της πόλης στην οποία οδηγείτε το Όχημα σας. Δε θα χρησιμοποιείτε το Όχημα της Συνδρομής σε περιοχές, όπου απαγορεύεται η χρήση Οχήματος, και δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει τους νομικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση του πεζοδρομίου, τους χώρους στάθμευσης (για παράδειγμα, μην εμποδίζετε ή διακόπτετε την κυκλοφορία των πεζών) και την κατανάλωση αλκοόλ/ναρκωτικών κατά το χειρισμό του Οχήματος. Όπως οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα, η οδήγηση του Οχήματος μπορεί να προκαλέσει μικρούς ή μεγάλους τραυματισμούς ή δυσφορία και μπορεί να επιδεινώσει ή να περιπλέξει τις υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις ή ασθένειες. Επιλέγοντας να οδηγήσετε ένα Όχημα, αναλαμβάνετε όλες τις ευθύνες και τους κινδύνους για όλους αυτούς τους τραυματισμούς ή άλλες ιατρικές παθήσεις.

1.5 Απαγορεύεται η σε οποιονδήποτε τρίτο ολική ή μερική εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας βάσει των Όρων ή/και του νόμου.

1.6 Αν προχωρήσετε στην αγορά του Parking Pass, θα πρέπει καθόλη τη διάρκεια της συνδρομής να ακολουθείτε τους γενικούς και ειδικούς όρους στάθμεσης της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Εντός των σταθμών εφαρμόζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Στάθμευσης (https://www.cityzen.com.gr/genikoikaieidikoioroistathmeysis/) και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων. Αν για οποιονδήποτε λόγο μας αρνηθεί θέση στάθμεσης η συνεργαζόμενη εταιρεία, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στην επιστροφή των χρημάτων που έχετε πληρώσει για αυτή. Σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής από το χώρο στάθμευσης, απαλλάσσεστε από την ευθύνη αποζημίωσης αφού υπάρξει σχετική υπεύθυνη δήλωση από εσάς και τη συνεργαζόμενη εταιρεία που να επιβεβαιώνει το γεγονός. Επιπλέον, συμφωνείτε στη  γνωστοποίηση των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους προς την συνεργαζόμενη εταιρεία για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών της.

 1. Περίοδος Συνδρομής

2.1 Η Περίοδος Συνδρομής αρχίζει από την ημέρα παραλαβής του Οχήματος και συνεχίζεται μέχρι τη λήξη του καθορισμένου χρονικού διαστήματος που επιλέγετε κατά την ολοκλήρωση αγοράς Συνδρομής («Αρχική Περίοδος Συνδρομής») και, μετά τη λήξη της Αρχικής Περιόδου Συνδρομής, ανανεώνεται αυτόματα σε μηνιαία βάση, και συνεχίζεται έως ότου τερματιστεί από εσάς ή εμάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

2.2 Η Αρχική Περίοδος Συνδρομής καθώς και η αυτόματη ανανέωσή της έχει ελάχιστη διάρκεια ενός μήνα, και μπορεί να τερματιστεί (i) από εσάς, με σχετική ειδοποίησή σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Συνδρομής προς εμάς με email στο hello@kineo.gr, με τον τερματισμό να τίθεται σε ισχύ κατά την συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής του Οχήματος και Εξοπλισμού ή (ii) από εμάς, σύμφωνα με τους Όρους, με άμεση ισχύ.

 1. Υποχρεώσεις

3.1 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα στιγμή το Όχημα είναι στην κατοχή ή τον έλεγχό σας, διασφαλίζοντας ότι είναι κλειδωμένο και ασφαλές όταν δεν το οδηγείτε, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, με τους ακόλουθους τρόπους: (i) σταθμεύοντας το τόσο νόμιμα όσο και με ασφάλεια, (ii) χρησιμοποιώντας κλειδαριά, (iii) διασφαλίζοντας ότι η κλειδαριά είναι ασφαλώς κλειδωμένη γύρω από το πλαίσιο του οχήματος και προσαρμοσμένη σε ακίνητο αντικείμενο.

3.2 Δεν δικαιούστε να κάνετε καμία μόνιμη αλλαγή στο Όχημα ή / και να αφαιρέσετε τυχόν υπάρχοντα εξαρτήματα ή διακριτικά από αυτό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

3.3 Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το Όχημα για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

3.4 Η Συνδρομή, εκτός αν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς Συνδρομής εππαγελματικής χρήσης, αφορά ρητά ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται να μεταφέρετε με το Όχημα άτομα ή αντικείμενα επί πληρωμή περιστασιακά ή κατ' επάγγελμα ή να το χρησιμοποιείτε για μάθημα οδηγήσεως ή να λαμβάνετε μέρος σε αγώνες. Συνομολογείτε και αποδέχεστε ότι εφόσον οδηγείτε το Όχημα για μιας από τις προαναφερθείσες χρήσεις, δεν καλύπτεστε από οποιουδήποτε τύπου ασφάλιση και δεν ισχύει οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης και είστε υπεύθυνοι για αποκατάσταση κάθε ζημίας σε τρίτους ή στο μισθωμένο Όχημα, έναντι της Kineo.

3.5 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες κυκλοφορίας. Είστε απολύτως υπεύθυνοι και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε, για οποιοδήποτε πρόστιμο, κατάσχεση, δήμευση ή ποινή, για παράβαση του Κ.Ο.Κ. ή άλλων νόμων, εντολών ή κανόνων οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας εφόσον αφορούν το Όχημα. Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα σας επιβαρύνουν πλήρως εσάς.

3.6 Υποχρεούστε να διατηρείτε το Όχημα σε άριστη κατάσταση, να το χρησιμοποιείτε με τη δέουσα επιμέλεια, να τηρείτε τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή οδηγίες τακτικής συντήρησης και να επιδεικνύετε συνέπεια στα προγραμματισμένα ραντεβού για συντήρηση. Επίσης υποχρεούστε στον τακτικό έλεγχο ότι το Όχημα είναι άξιο δρόμου, όπως επίσης για την τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Ρητά συμφωνείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανισθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημιά λόγω κακής χρήσης του Οχήματος ή λόγω μη τήρησης των ανωτέρω προαναφερόμενων, ευθύνεστε για κάλυψη της ζημίας αυτής.

3.7 Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να φοράτε πιστοποιημένο κράνος ασφαλείας, κατάλληλο για το Όχημα, που έχει το σωστό μέγεθος, καθώς και σωστή τοποθέτηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συμφωνείτε ότι, όταν οδηγείτε το Όχημα, ίσως χρειαστεί να λάβετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και προφυλάξεις που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στους Όρους.

3.8 To Όχημα χρησιμοποιείται μόνο από τον συμβαλλόμενο οδηγό, πάντα εύλογα, με προσοχή και υπευθυνότητα. Συνομολογείτε και αποδέχεστε ότι εφόσον οδηγείτε το Όχημα, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, όπως ενδεικτικά ευρισκόμενοι σε κατάσταση μέθης ή κάτω από την επήρεια βαρβιτουρικών ή κάθε είδους ναρκωτικών ουσιών ή αυτό οδηγείται από οποιονδήποτε τρίτο μη δικαιούμενο, δεν καλύπτεστε από οποιουδήποτε τύπου ασφάλιση και δεν ισχύει οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης και είστε υπεύθυνοι για αποκατάσταση κάθε ζημίας σε τρίτους ή στο μισθωμένο Όχημα, έναντι της Kineo.

3.9 Οφείλετε να μας ενημερώνετε εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού επικοινωνίας και των στοιχείων πληρωμής σας.

 1. Παράδοση

4.1 Πρέπει να είστε παρόντες κατά την παράδοση του Οχήματος και του Εξοπλισμού. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί έλεγχος ταυτοποίησης του προσώπου σας και του τρόπου πληρωμής με φυσική παρουσία της κάρτας με την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε. Η αποδοχή της παράδοσης από εσάς αποτελεί απόδειξη ότι έχετε εξετάσει το Όχημα και τον Εξοπλισμό και ότι τα έχετε βρει σε καλή κατάσταση, πλήρη και κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Κατά την παράδοση, θα υπογράψετε μια απόδειξη που θα επιβεβαιώνει τέτοια αποδοχή του Οχήματος και Εξοπλισμού.

4.2 Η παράδοση γίνεται από εμάς σε μια τοποθεσία εντός των λειτουργικών περιοχών της Kineo, όπως ορίζεται στον Ιστότοπο μας κατά καιρούς. Η τοποθεσία και το εκτιμώμενο ενδεικτικό χρονικό διάστημα παράδοσης θα καθοριστούν σε επικοινωνία μας πριν από αυτήν («Διάστημα Παράδοσης»). Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να παραδώσουμε το Όχημα και τον Εξοπλισμό στην τοποθεσία παράδοσης που συμφωνήθηκε με εσάς εντός του Διαστήματος Παράδοσης. Το κόστος παράδοσης του Οχήματος και Εξοπλισμού καθορίζεται στον Ιστότοπο μας. Εάν η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συμφωνηθέντος Διαστήματος Παράδοσης επειδή δεν είστε διαθέσιμοι για παραλαβή, τότε βαρύνεστε με επιπλέον χρεώσεις για τις περαιτέρω προσπάθειες παράδοσης εκ μέρους της Kineo, όπως ορίζεται στον Ιστότοπό μας.

 1. Συντήρηση και Επισκευές

5.1 Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για την κατασκευαστική ποιότητα, λειτουργικότητα ή καταλληλόλητα του επιλεγμένου από εσάς τύπου Οχήματος. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν λείπει από τον επιλεγμένο τύπο Οχήματος, ιδιότητα την οποία είχε υποσχεθεί ο κατασκευαστής ή αν η ιδιότητα αυτή έπαψε να υπάρχει κατά τη διάρκεια της Συνδρομής.

5.2 Σε περίπτωση που το Όχημα σας εμφανίσει κάποιο πρόβλημα που εμποδίζει την ασφαλή λειτουργία του, η Kineo θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την επιδιόρθωση του προβλήματος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών αφότου επικοινωνήσατε με εμάς. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την αντικατάστασή του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε ειδοποίηση του προβλήματος από εσάς. Σε περίπτωση που η Kineo δεν επισκευάσει ή αντικαταστήσει το Όχημά σας εντός του διαστήματος που αναφέρεται παραπάνω, καμία αποζημίωση ή πληρωμή δεν θα οφείλεται σε εσάς.

5.3 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να συνεργάζεται με την Kineo για τη συντήρηση του Οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, την αντικατάσταση ελαστικών του Οχήματος που έχουν φθαρεί από συνήθη χρήση και εν γένει την επισκευή φθορών του Οχήματος από συνήθη χρήση,  σε συνεργεία της επιλογής μας, ώστε το Όχημα να βρίσκεται πάντοτε σε καλή κατάσταση για ασφαλή οδήγηση. Οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή φθορά του Οχήματος δεν οφείλεται σε συνήθη χρήση βαρύνει το Συνδρομητή.

 1. Ασφάλιση

6.1 Με επιμέλεια της Kineo, οι Συνδρομητές και τα Οχήματα, κατά την κανονική χρήση τους, καλύπτονται στην Ελληνική επικράτεια για Γενική Αστική Ευθύνη και Νομική Προστασία, σύμφωνα με τα άρθρα Γ.3.4 και Γ.3.8 των Όρων. Οι καλύψεις και τα όρια ευθύνης είναι ενδεικτικά τα κάτωθι, με την επιφύλαξη τροποποίησης που θα σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως όπως ορίζεται σε αυτούς τους Όρους.

α) Γενική Αστική Ευθύνη έως 50.000€. Συγκεκριμένα καλύπτονται:
- Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων έως 35.000€
- Υλικές Ζημίες τρίτων έως 15.000€
- Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως έως 50.000€

β) Νομική Προστασία έως 3.000€. Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω:
- Αξίωση για Υλικές Ζημίες (άνω των 300€) & Σωματικές Βλάβες του ιδίου
- Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
- Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων
- Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων
- Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια

Το ποσό απαλλαγής ανά ζημιογόνο γεγονός είναι €100.

6.2 Η Kineo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να σας παρέχει οποιαδήποτε ασφάλιση, εφόσον το ιστορικό ζημιών σας είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένο.

 1. Κλοπή & Ζημία Οχήματος

7.1 Ο κίνδυνος απώλειας, κλοπής, ζημιάς ή καταστροφής του Οχήματος και του Εξοπλισμού, όπως και αξιώσεις τρίτων που θα προκληθούν από τη χρήση τους, μεταφέρονται σε εσάς κατά την παράδοση του Οχήματος. Οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από τη χρήση του Οχήματος και του Εξοπλισμού θα βαρύνει εσάς κατά την Περίοδο Συνδρομής, την Περίοδο Ειδοποίησης και οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τη λήξη αυτής και έως ότου τα συλλέξουμε, εφόσον παραμένουν το Όχημα και ο Εξοπλισμός στην κατοχή, την επιμέλεια ή τον έλεγχό σας.

7.2 Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση σε περίπτωση απώλειας, ατυχήματος ή ζημιάς στο Όχημα ή τον Εξοπλισμό. Η Kineo, σε σχέση με κλοπή, ατύχημα ή ζημιά στο Όχημα, που λαμβάνει χώρα χωρίς δική σας υπαιτιότητα, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την αντικατάστασή του με άλλο σε καλή κατάσταση λειτουργίας εάν αυτό είναι δυνατόν, ή με άλλο αντίστοιχου τύπου και ηλικίας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε σχετική ειδοποίηση από εσάς.

7.3 Σε περίπτωση ζημιάς, κλοπής ή ατυχήματος, υποχρεούστε άμεσα να ειδοποιήσετε την αστυνομία, να μην αποδεχτείτε υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. Να επικοινωνήσετε αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την Kineo, να σημειώσετε τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του οχήματος, με το οποίο τυχόν συγκρούσθηκε το Όχημα. Να συμπληρώσετε και υπογράψετε δήλωση ατυχήματος/κλοπής στην Kineo σε διάστημα δύο (2) ημερών από το ατύχημα και να παραδώσετε οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Kineo. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Οχήματος, υποχρεούστε να καταγγείλετε εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και στη Kineo το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, ευθύνεστε εις ολόκληρον για κάθε ζημιά της Kineo θετική ή αποθετική, χωρίς να αποκλείεται και άλλη αποζημίωση και ανεξάρτητα αν με τους Όρους έχουμε αποδεχθεί οποιαδήποτε προαιρετικό περιορισμό ευθύνης σας.

7.4 Σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής κλοπής του οχήματος είστε υπόχρεοι στην πλήρη αποζημίωση της Kineo στην εμπορική του αξία. Εάν ένα χαμένο ή κλεμμένο Όχημα ανακτηθεί κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, θα πιστωθείτε το ποσό χρέωσης. Θα καθορίσουμε αυτό το ποσό βάσει της κατάστασης του Οχήματος και οποιουδήποτε άλλου κόστους.

7.5 Ευθύνεστε για κάθε ζημιά του Οχήματος και του Εξοπλισμού, πέραν της φθοράς που προκύπτει από τη συνήθη χρήση. Παραδείγματα τέτοιων ζημιών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε: βαθουλώματα στο πλαίσιο, γρατσουνιές στο γυμνό πλαίσιο ή γρατσουνιές μήκους άνω των τριών εκατοστών (3 εκατοστά), αγκιστρωμένους τροχούς ή ακτίνες που λείπουν, σπασμένα ή χαμένα προστατευτικά λάσπης, καταστροφή τροχών, σπασμένη ή χαμένη σέλα. Το σχετικό κόστος εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ζημιάς και θα κοινοποιηθεί από την Kineo εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του Οχήματος.

 1. Τερματισμός και Παραλαβή

8.1 Μπορούμε να τερματίσουμε τη Συνδρομής σας με άμεση ισχύ, ειδοποιώντας σας, σύμφωνα με τους Όρους, σε περίπτωση που: α) προβείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων, β) θεωρηθεί από εμάς είτε ότι δεν μπορείτε να εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τις οφειλές σας, είτε ότι δεν έχετε εύλογη προοπτική να το πράξετε, γ) έχει διαπραχθεί απάτη ή έχουμε εύλογη πεποίθηση ότι έχει διαπραχθεί απάτη, (δ) αρνείστε να κανονίσετε την τακτική συντήρηση ή επισκευή του Οχήματος σας ή δεν συνεργάζεστε για το σκοπό αυτό, (ε) έχουμε κάποιο άλλο λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα συμμορφωθείτε με τους Όρους. Εάν είτε εσείς είτε εμείς τερματίσουμε τη Συνδρομή, θα λάβετε μια ενημέρωση ακύρωσης που θα επιβεβαιώνει την Περίοδο Ειδοποίησης και το τελικό ποσό πληρωμής που οφείλετε σε εμάς. Στη συνέχεια, θα κανονίσουμε τη συλλογή του Οχήματος και του Εξοπλισμού από εσάς.

8.2 Συμφωνείτε να μας επιστρέψετε το Όχημα και τον Εξοπλισμό στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε, πέραν της φθοράς ένεκα συνήθους χρήσης, κατά την ημερομηνία και την ώρα που έχει προγραμματιστεί μαζί σας για την παραλαβή βάσει των Όρων, υπογράφοντας το σχετικό αποδεικτικό παράδοσης. Υποχρεούστε να επιτρέψετε στην Kineo ή στους εκπροσώπους της να έχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε χώρο όπου βρίσκονται το Όχημα και ο Εξοπλισμός με σκοπό την παραλαβή τους. Εάν δεν καταστεί δυνατό να επιστρέψετε ή να καταστήσετε το Όχημα και τον Εξοπλισμό διαθέσιμα για παραλαβή εντός της Περιόδου Ειδοποίησης, θα συνεχίσετε να χρεώνεστε για τη χρήση τους από την επόμενη ημέρα της λήξης της, με ημερήσια χρέωση σύμφωνα με τους Όρους της Συνδρομής.

8.3 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε τη Συνδρομή πριν την παραλαβή του Οχήματος σας, θα σας επιστραφεί όλο το ποσό χρέωσης πλην του κόστους εγγραφής το οποίο θα καλύψει τα διαχειριστικά έξοδα της Συνδρομής. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για τον τερματισμό της Συνδρομής σας αφού αυτή χρεωθεί και επιθυμείτε την άμεση επιστροφή του Οχήματος, θα παρακρατηθεί 10% από οποιοδήποτε ποσό επιστραφεί σε εσάς για την κάλυψη των σχετικών διαχειριστικών εξόδων.

 1. Πληρωμές

9.1 Θα πληρώσετε για τη περίοδο Συνδρομής, σύμφωνα με τους Όρους, το αντάλλαγμα/τέλη Συνδρομής, όλους τους ισχύοντες φόρους, καθώς και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή τέλη ανάκτησης δαπανών που θα προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τους Όρους («Χρεώσεις»). Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι τιμές και οι περιγραφές που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους, στον Ιστότοπο μας ή αλλού είναι σωστές και ακριβείς. Ωστόσο, σε περίπτωση σφάλματος ή παράλειψης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη Συνδρομή σας, ακόμη και αν την έχουμε ήδη αποδεχτεί ή / και έχουμε λάβει την πληρωμή σας. Η ευθύνη μας σε αυτήν την περίπτωση θα περιορίζεται στην επιστροφή των χρημάτων που έχετε πληρώσει σχετικά με αυτή τη Συνδρομή.

9.2 Το αντάλλαγμα για την Αρχική Περίοδο Συνδρομής προκαταβάλλεται κατά την έναρξή της και για κάθε αυτόματη ανανέωση της Περιόδου Συνδρομής κατά τη στιγμή της ανανέωσης.

9.3 Όλες οι Χρεώσεις εξοφλούνται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που μας παρέχετε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς συνδρομής. Τα στοιχεία πληρωμής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια από τρίτο πάροχο πληρωμών που χρησιμοποιείται από εμάς για να επιτρέπεται η λήψη επαναλαμβανόμενων πληρωμών. Δεν γίνονται δεκτές πληρωμές μετρητών. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, συμφωνείτε να μην ακυρώσετε ή να αποτρέψετε με άλλο τρόπο τη λήψη πληρωμών από τον τρόπο πληρωμής σας χωρίς πρώτα να μας ενημερώσετε και να παράσχετε έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής, από τον οποίο μπορούμε να εισπράξουμε τις χρεώσεις.

9.4 Με αυτούς τους Όρους συμφωνείτε να επιτρέψετε στην Kineo να εισπράττει όλες τις οφειλόμενες χρεώσεις και τυχόν χρεώσεις ζημιών καθώς και αναγνωρίζετε ότι η Συνδρομή σας έχει επαναλαμβανόμενες πληρωμές και ότι είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση αυτών. Θα ζητήσουμε πληρωμή μόνο για Χρεώσεις σε σχέση με τις ενέργειές σας ή την αποτυχία να ενεργήσετε όπως ορίζεται στους Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα τέλη Συνδρομής και τα τέλη ζημιάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθείτε εγκαίρως και θα έχετε τη δυνατότητα να τερματίσετε τη Συνδρομή σας. Παραμένετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που μας οφείλονται σύμφωνα με τους Όρους και εάν δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω λήξης ή ακύρωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας, λόγω μη επάρκειας διαθέσιμου υπολοίπου τη στιγμή που απαιτείται πληρωμή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούμε να κανονίσουμε τη συλλογή του Οχήματος και να ακυρώσουμε αμέσως τη Συνδρομή σας.

 

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Ευθύνη

1.1. Εάν ο Συνδρομητής θέσει σε χρήση ένα Όχημα, αυτό θα ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι λειτουργεί σωστά και δεν παρουσιάζει ελαττώματα. Εάν αμφιβάλλει για την ασφάλεια του οχήματος, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Kineo. Ο συνδρομητής χρησιμοποιεί το Όχημα με δική του ευθύνη. Η Kineo δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που υπέστη ο Συνδρομητής ως αποτέλεσμα της χρήσης του οχήματος, εκτός από την περίπτωση παραβίασης των Όρων, λόγω βαριάς αμέλειας εκ μέρους της.

1.2. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο Συνδρομητής θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική, έξοδα, τραυματισμούς, απαιτήσεις, αμοιβές δικηγόρων ή άλλων τρίτων με τα οποία επιβαρύνεται η Kineo, και τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο απορρέουν από  ή άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τη Συνδρομή ή τη χρήση του οχήματος από το Συνδρομητή ή οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ευθυνών που δημιουργούνται προς ή απαιτήσεις που εγείρονται από τρίτα μέρη. Ο Συνδρομητής παραιτείται του δικαιώματός του να στραφεί ευθέως ή αναγωγικά για τα ως άνω εναντίον της Kineo, της μητρικής εταιρίας ή θυγατρικών αυτής εταιριών, καθώς και των σχετικών διευθυντών, στελεχών, υπαλλήλων, προστηθέντων, παρόχων υπηρεσιών, εκπροσώπων, υπεργολάβων, αδειοδοτών, προμηθευτών και κληρονόμων όλων των παραπάνω. Με κανέναν τρόπο δεν εγγυόμαστε τα χαρακτηριστικά ποιότητας και/ή ασφαλείας οποιουδήποτε οχήματος και/ή εξοπλισμού και συμφωνείτε ότι δεν ευθυνόμαστε για τυχόν σωματική βλάβη που θα προκληθεί από τη χρήση του Οχήματος, ανεξαρτήτως εάν γίνεται ή όχι χρήση προστατευτικού κράνους ή λοιπού εξοπλισμού η οποία συστήνεται ανεπιφύλακτα. Σε κάθε περίπτωση, μη χρήση κράνους ή λοιπού προστατευτικού εξοπλισμού αποτελεί εξ ’ολοκλήρου ευθύνη του Συνδρομητή ή τυχόν τρίτου οδηγού.

1.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια, κλοπή ή ζημιά οποιουδήποτε αγαθού ιδιοκτησίας σας που βρίσκεται μέσα ή πάνω στο Όχημα, σε οποιοδήποτε όχημα αντικατάστασής ή στις εγκαταστάσεις μας. Θα ευθύνεστε επίσης για αξιώσεις τρίτων για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε μέσα ή πάνω στο Όχημα σε ιδιοκτησία τους.

1.4 Η Kineo ουδέποτε δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια εργασίας, κέρδους ή αποκατάστασης θετικής ή αποθετικής ζημίας σας εάν στερηθείτε για οποιονδήποτε λόγο της χρήσεως του Οχήματος.


Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Επικοινωνία

Κάθε επικοινωνία της Kineo προς το Συνδρομητή θα γίνεται εγκύρως, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Kineo, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στη διεύθυνση κατοικίας, που υποδεικνύει ο Συνδρομητής κατά την εγγραφή του.  

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών Ιστότοπος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΕΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η Kineo διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το περιεχόμενο που τυχόν προστίθεται από τους χρήστες του (ενδεικτικά σχόλια/ απόψεις που αναρτούν οι χρήστες στον ιστότοπο). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Kineo με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται τις ευθύνες και επισύρει τις ποινές που ορίζει ο νόμος.

 1. Παραίτηση

Εάν η Kineo, σε μια ή περισσότερες περιπτώσεις, δεν κάνει χρήση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων της, απορρεόντων από τους Όρους, έστω και επί μακρόν χρονικό διάστημα δεν θα δύναται να θεωρηθεί ότι παραιτείται από τους όρους, συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια, τα οποία παραμένουν σε πλήρη ισχύ, δυνάμενη οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτών, εκτός εάν έχει επέλθει τέτοια παραίτηση.

 1. Προστασία Δεδομένων

Θα συμμορφωνόμαστε ανά πάσα στιγμή με οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ενδεικτικά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679  (GDPR) και τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου της, όπως αυτή είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας https://kineo.gr/.

 1. Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά και υπόθεση που θα προέλθει ή θα δημιουργηθεί σε σχέση με τη Συνδρομή ή τους Όρους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας.

      6. Βιβλίο όρων ασφάλισης Anytime

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ KΑΙ ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους
Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές έως € 50.000 για κάθε ζημιογόνο γεγονός και καθ’ όλη την διάρκεια της ασφάλισης

Προσωπικό ατύχημα οδηγού
Θάνατος από ατύχημα: €10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα:  €10.000
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα: € 1.000
Ζημιά σε γυαλιά οράσεως – φακούς επαφής από Ατύχημα:€500
Οδοντική βλάβη από Ατύχημα: €500

Ολική Κλοπή
Τρέχουσα εμπορική αξία, με απαλλαγή 10% επί της αξίας

Ίδιες ζημιές
Τρέχουσα εμπορική αξία, με απαλλαγή 15% επί της αξίας

Νομική προστασία οδηγού           
€ 3.000 

Ιατρικές συμβουλές (τηλ 1010)
Παρέχεται

Οδική Βοήθεια (τηλ.1158)
Παρέχεται

Με την αποδοχή αυτών των Όρων κατά τη διαδικασία αγοράς Συνδρομής που περιλαμβάνει τις ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους αναλυτικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Anytime που βρίσκονται εδώ: Βιβλίο όρων ασφάλισης Anytime