Όροι & Προϋποθέσεις

Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2021

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Εισαγωγή

1.1. Καλώς ήλθατε στον εταιρικό ιστότοπο KINEO Μ.Α.Ε. («Kineo», «εμείς», «εμάς» και «μας»). Αυτοί οι όροι χρήσης (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τη βάση στην οποία μπορείτε (i) να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας (www.kineo.gr) (ο «Ιστότοπος») ως επισκέπτες, και (ii) να εγγραφείτε ως Συνδρομητές για να κάνετε χρήση των οχημάτων μας («Όχημα»). Ως Όροι ορίζονται αυτοί οι Όροι, κάθε τυχόν πρόσθετο συμφωνητικό που έχει υπογραφεί από εσάς, τυχόν έγγραφα ή συμφωνίες (ή σύνδεσμοι προς διαδικτυακά έγγραφα ή συμφωνίες) που σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε σχέση με τη συνδρομή σας και η Πολιτική Απορρήτου.

1.2. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, ή εγγραφείτε ως Συνδρομητές. Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, τότε συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους που θα διέπουν τη σχέση της Kineo μαζί σας.

1.3. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του Ιστότοπου και να απέχετε από την εγγραφή σας ως Συνδρομητές ή την αγορά άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή να τερματίσετε τη Συνδρομή σας.

1.4. Αυτοί οι Όροι πρέπει να διαβαστούν παράλληλα με την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία διέπει και εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Πληροφορίες για την Kineo:

2.1. Η Kineo είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 157623201000, ΑΦΜ 801476118, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ. Η έδρα βρίσκεται στην Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά, 14564. Ο Ιστότοπος ανήκει στην και λειτουργεί από την Kineo.

2.2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο hello@kineo.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 211 1986219 εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους.

 1. Τροποποιήσεις στους Όρους

3.1 Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στους Όρους για έγκυρους λόγους, όπως για τη βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών ή για την προσθήκη νέων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών στις Υπηρεσίες, για την εφαρμογή εξελίξεων στην επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς και για εύλογες τεχνικές προσαρμογές στις Υπηρεσίες, για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των Υπηρεσιών, καθώς και για νομικούς ή ρυθμιστικούς ή εμπορικούς λόγους. Για κάθε αλλαγή στους Όρους, θα σας παρέχουμε προηγούμενη κατάλληλη ειδοποίηση σύμφωνα με τις περιστάσεις, π.χ. με εμφανή κοινοποίηση στον Ιστότοπο ή με την αποστολή email. Η συνέχιση της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών και τη σχετική κοινοποίηση θα συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσετε να διαβάσετε προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τη νέα έκδοση των Όρων, μπορείτε να τερματίσετε τη Συνδρομή σας επικοινωνώντας μαζί μας.

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Όχημα

1.1 Ως Οχήματα νοούνται τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα («ΕΠΗΟ»), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), τη χρήση των οποίων σας παραχωρήσαμε στο πλαίσιο της Συνδρομής, ή οποιοδήποτε τυχόν άλλο Όχημα σας παραχωρήσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, σε αντικατάσταση του αρχικού Οχήματος.

1.2. Το Όχημα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα της Kineo, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 1. Εξοπλισμός

2.1. Ως Εξοπλισμός νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το σύνολο των εργαλείων, κλειδιών, κλειδαριών, φορτιστών, παρεχόμενων και προαιρετικών αξεσουάρ, εγγράφων και άλλων προϊόντων που παρέχονται από τη Kineo με το Όχημα στο πλαίσιο της Συνδρομής ή / και μισθώνονται ξεχωριστά από εσάς, ή οποιοσδήποτε τυχόν άλλος Εξοπλισμός σας παραχωρηθεί από την Kineo, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σε αντικατάσταση του αρχικού Εξοπλισμού.

2.1. Ο Εξοπλισμός παραμένει πάντοτε στην κυριότητα της Kineo, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 1. Συνδρομή

Η εκ μέρους της Kineo εκμίσθωση και παραχώρηση της χρήσης Οχήματος ή/και Εξοπλισμού σε Συνδρομητή, υπό τους παρόντες Όρους, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 1. Συνδρομητής

Είστε Συνδρομητής εάν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς Συνδρομής στον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής αυτών των Όρων.

 

Γ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 1. Γενικοί Όροι Συνδρομής

1.1. Με την αποδοχή αυτών των Όρων κατά τη διαδικασία αγοράς Συνδρομής, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους Όρους αυτούς, όπως κάθε φορά ισχύουν.

1.2 Οι Υπηρεσίες μας προορίζονται αποκλειστικά για χρήση ατόμων ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι: α) είστε ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω και β) όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε για εσάς είναι αληθείς, ακριβείς, και επικαιροποιημένες.

1.3 Συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα, ως προϋπόθεση της Συνδρομής σας, να επαληθεύσουμε ότι η ταυτότητά σας έχει εκδοθεί έγκυρα και δεν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί και ότι ενδέχεται κατά την αποκλειστική μας κρίση να αρνηθούμε να σας εκμισθώσουμε ένα Όχημα ή / και Εξοπλισμό, εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε συνδρομές με βάση: (α) το γνήσιο της ταυτότητάς σας (β) την αδυναμία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας ή των μεθόδων πληρωμής ή (γ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης για την ολοκλήρωση της Συνδρομής.

1.4. Με την αποδοχή των Όρων, δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι: (α) είστε ικανός οδηγός των Οχημάτων και θα παραμείνετε ικανός καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας.  (β) η φυσική σας κατάσταση είναι ικανή και αρκετή ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια ένα Όχημα χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία σας (γ) γνωρίζετε καλά τη λειτουργία ενός Οχήματος και (δ) έχετε γνώση των νόμων που αφορούν το Όχημα σας και όλους τους άλλους σχετικούς νόμους σχετικά με την ρύθμιση της κυκλοφορίας όλων των τύπων οχημάτων εντός της πόλης στην οποία οδηγείτε το Όχημα σας. Δε θα χρησιμοποιείτε το Όχημα της Συνδρομής σε περιοχές, όπου απαγορεύεται η χρήση Οχήματος, και δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει τους νομικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση του πεζοδρομίου, τους χώρους στάθμευσης (για παράδειγμα, μην εμποδίζετε ή διακόπτετε την κυκλοφορία των πεζών) και την κατανάλωση αλκοόλ/ναρκωτικών κατά το χειρισμό του Οχήματος. Όπως οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα, η οδήγηση του Οχήματος μπορεί να προκαλέσει μικρούς ή μεγάλους τραυματισμούς ή δυσφορία και μπορεί να επιδεινώσει ή να περιπλέξει τις υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις ή ασθένειες. Επιλέγοντας να οδηγήσετε ένα Όχημα, αναλαμβάνετε όλες τις ευθύνες και τους κινδύνους για όλους αυτούς τους τραυματισμούς ή άλλες ιατρικές παθήσεις.

1.5 Απαγορεύεται η σε οποιονδήποτε τρίτο ολική ή μερική εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας βάσει των Όρων ή/και του νόμου.

1.6 Αν προχωρήσετε στην αγορά τοτ Parking Pass, θα πρέπει καθόλη τη διάρκεια της συνδρομής να ακολουθείτε τους γενικούς και ειδικούς όρους στάθμεσης κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης. Αν για οποιονδήποτε λόγο μας αρνηθεί θέση στάθμεσης η συνεργαζόμενη εταιρεία, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στην επιστροφή των χρημάτων που έχετε πληρώσει για αυτή. Σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής από το χώρο στάθμευσης, απαλλάσσεστε από την ευθύνη αποζημείωσης αφού υπάρξει σχετική υπεύθυνη δήλωση από εσάς και τη συνεργαζόμενη εταιρεία που να επιβεβαιώνει το γεγονός. Επιπλέον, συμφωνείτε στη  γνωστοποίηση των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους προς την συνεργαζόμενη εταιρεία για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών της.

 1. Περίοδος Συνδρομής

2.1 Η Περίοδος Συνδρομής αρχίζει από την ημέρα παραλαβής του Οχήματος και συνεχίζεται μέχρι τη λήξη του καθορισμένου χρονικού διαστήματος που επιλέγετε κατά την ολοκλήρωση αγοράς Συνδρομής («Αρχική Περίοδος Συνδρομής») και, μετά τη λήξη της Αρχικής Περιόδου Συνδρομής, ανανεώνεται αυτόματα σε μηνιαία βάση, και συνεχίζεται έως ότου τερματιστεί από εσάς ή εμάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

2.2 Η Αρχική Περίοδος Συνδρομής καθώς και η αυτόματη ανανέωσή της έχει ελάχιστη διάρκεια ενός μήνα, και μπορεί να τερματιστεί (i) από εσάς, με σχετική ειδοποίησή σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Συνδρομής προς εμάς με email στο hello@kineo.gr, με τον τερματισμό να τίθεται σε ισχύ κατά την συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής του Οχήματος και Εξοπλισμού ή (ii) από εμάς, σύμφωνα με τους Όρους, με άμεση ισχύ.

 1. Υποχρεώσεις

3.1 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα στιγμή το Όχημα είναι στην κατοχή ή τον έλεγχό σας, διασφαλίζοντας ότι είναι κλειδωμένο και ασφαλές όταν δεν το οδηγείτε, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, με τους ακόλουθους τρόπους: (i) σταθμεύοντας το τόσο νόμιμα όσο και με ασφάλεια, (ii) χρησιμοποιώντας κλειδαριά, (iii) διασφαλίζοντας ότι η κλειδαριά είναι ασφαλώς κλειδωμένη γύρω από το πλαίσιο του οχήματος και προσαρμοσμένη σε ακίνητο αντικείμενο.

3.2 Δεν δικαιούστε να κάνετε καμία μόνιμη αλλαγή στο Όχημα ή / και να αφαιρέσετε τυχόν υπάρχοντα εξαρτήματα ή διακριτικά από αυτό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

3.3 Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το Όχημα για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

3.4 Η Συνδρομή αφορά ρητά ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται να μεταφέρετε με το Όχημα άτομα ή αντικείμενα επί πληρωμή περιστασιακά ή κατ' επάγγελμα ή να το χρησιμοποιείτε για μάθημα οδηγήσεως ή να λαμβάνετε μέρος σε αγώνες. Συνομολογείτε και αποδέχεστε ότι εφόσον οδηγείτε το Όχημα για μιας από τις προαναφερθείσες χρήσεις, δεν καλύπτεστε από οποιουδήποτε τύπου ασφάλιση και δεν ισχύει οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης και είστε υπεύθυνοι για αποκατάσταση κάθε ζημίας σε τρίτους ή στο μισθωμένο Όχημα, έναντι της Kineo.

3.5 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες κυκλοφορίας. Είστε απολύτως υπεύθυνοι και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε, για οποιοδήποτε πρόστιμο, κατάσχεση, δήμευση ή ποινή, για παράβαση του Κ.Ο.Κ. ή άλλων νόμων, εντολών ή κανόνων οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας εφόσον αφορούν το Όχημα. Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα σας επιβαρύνουν πλήρως εσάς.

3.6 Υποχρεούστε να διατηρείτε το Όχημα σε άριστη κατάσταση, να το χρησιμοποιείτε με τη δέουσα επιμέλεια, να τηρείτε τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή οδηγίες τακτικής συντήρησης και να επιδεικνύετε συνέπεια στα προγραμματισμένα ραντεβού για συντήρηση. Επίσης υποχρεούστε στον τακτικό έλεγχο ότι το Όχημα είναι άξιο δρόμου, όπως επίσης για την τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Ρητά συμφωνείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανισθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημιά λόγω κακής χρήσης του Οχήματος ή λόγω μη τήρησης των ανωτέρω προαναφερόμενων, ευθύνεστε για κάλυψη της ζημίας αυτής.

3.7 Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να φοράτε πιστοποιημένο κράνος ασφαλείας, κατάλληλο για το Όχημα, που έχει το σωστό μέγεθος, καθώς και σωστή τοποθέτηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συμφωνείτε ότι, όταν οδηγείτε το Όχημα, ίσως χρειαστεί να λάβετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και προφυλάξεις που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στους Όρους.

3.8 To Όχημα χρησιμοποιείται μόνο από τον συμβαλλόμενο οδηγό, πάντα εύλογα, με προσοχή και υπευθυνότητα. Συνομολογείτε και αποδέχεστε ότι εφόσον οδηγείτε το Όχημα, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, όπως ενδεικτικά ευρισκόμενοι σε κατάσταση μέθης ή κάτω από την επήρεια βαρβιτουρικών ή κάθε είδους ναρκωτικών ουσιών ή αυτό οδηγείται από οποιονδήποτε τρίτο μη δικαιούμενο, δεν καλύπτεστε από οποιουδήποτε τύπου ασφάλιση και δεν ισχύει οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης και είστε υπεύθυνοι για αποκατάσταση κάθε ζημίας σε τρίτους ή στο μισθωμένο Όχημα, έναντι της Kineo.

3.9 Οφείλετε να μας ενημερώνετε εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού επικοινωνίας και των στοιχείων πληρωμής σας.

 1. Παράδοση

4.1 Πρέπει να είστε παρόντες κατά την παράδοση του Οχήματος και του Εξοπλισμού. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί έλεγχος ταυτοποίησης του προσώπου σας και του τρόπου πληρωμής με φυσική παρουσία της κάρτας με την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε. Η αποδοχή της παράδοσης από εσάς αποτελεί απόδειξη ότι έχετε εξετάσει το Όχημα και τον Εξοπλισμό και ότι τα έχετε βρει σε καλή κατάσταση, πλήρη και κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Κατά την παράδοση, θα υπογράψετε μια απόδειξη που θα επιβεβαιώνει τέτοια αποδοχή του Οχήματος και Εξοπλισμού.

4.2 Η παράδοση γίνεται από εμάς σε μια τοποθεσία εντός των λειτουργικών περιοχών της Kineo, όπως ορίζεται στον Ιστότοπο μας κατά καιρούς. Η τοποθεσία και το εκτιμώμενο ενδεικτικό χρονικό διάστημα παράδοσης θα καθοριστούν σε επικοινωνία μας πριν από αυτήν («Διάστημα Παράδοσης»). Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να παραδώσουμε το Όχημα και τον Εξοπλισμό στην τοποθεσία παράδοσης που συμφωνήθηκε με εσάς εντός του Διαστήματος Παράδοσης. Το κόστος παράδοσης του Οχήματος και Εξοπλισμού καθορίζεται στον Ιστότοπο μας. Εάν η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συμφωνηθέντος Διαστήματος Παράδοσης επειδή δεν είστε διαθέσιμοι για παραλαβή, τότε βαρύνεστε με επιπλέον χρεώσεις για τις περαιτέρω προσπάθειες παράδοσης εκ μέρους της Kineo, όπως ορίζεται στον Ιστότοπό μας.

 1. Συντήρηση και Επισκευές

5.1 Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για την κατασκευαστική ποιότητα, λειτουργικότητα ή καταλληλόλητα του επιλεγμένου από εσάς τύπου Οχήματος. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν λείπει από τον επιλεγμένο τύπο Οχήματος, ιδιότητα την οποία είχε υποσχεθεί ο κατασκευαστής ή αν η ιδιότητα αυτή έπαψε να υπάρχει κατά τη διάρκεια της Συνδρομής.

5.2 Σε περίπτωση που το Όχημα σας εμφανίσει κάποιο πρόβλημα που εμποδίζει την ασφαλή λειτουργία του, η Kineo θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την επιδιόρθωση του προβλήματος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών αφότου επικοινωνήσατε με εμάς. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την αντικατάστασή του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε ειδοποίηση του προβλήματος από εσάς. Σε περίπτωση που η Kineo δεν επισκευάσει ή αντικαταστήσει το Όχημά σας εντός του διαστήματος που αναφέρεται παραπάνω, καμία αποζημίωση ή πληρωμή δεν θα οφείλεται σε εσάς.

5.3 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να συνεργάζεται με την Kineo για τη συντήρηση του Οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, την αντικατάσταση ελαστικών του Οχήματος που έχουν φθαρεί από συνήθη χρήση και εν γένει την επισκευή φθορών του Οχήματος από συνήθη χρήση,  σε συνεργεία της επιλογής μας, ώστε το Όχημα να βρίσκεται πάντοτε σε καλή κατάσταση για ασφαλή οδήγηση. Οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή φθορά του Οχήματος δεν οφείλεται σε συνήθη χρήση βαρύνει το Συνδρομητή.

 1. Ασφάλιση

6.1 Με επιμέλεια της Kineo, οι Συνδρομητές και τα Οχήματα, κατά την κανονική χρήση τους, καλύπτονται στην Ελληνική επικράτεια για Γενική Αστική Ευθύνη και Νομική Προστασία, σύμφωνα με τα άρθρα Γ.3.4 και Γ.3.8 των Όρων. Οι καλύψεις και τα όρια ευθύνης είναι ενδεικτικά τα κάτωθι, με την επιφύλαξη τροποποίησης που θα σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως όπως ορίζεται σε αυτούς τους Όρους.

α) Γενική Αστική Ευθύνη έως 50.000€. Συγκεκριμένα καλύπτονται:
- Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων έως 35.000€
- Υλικές Ζημίες τρίτων έως 15.000€
- Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως έως 50.000€

β) Νομική Προστασία έως 3.000€. Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω:
- Αξίωση για Υλικές Ζημίες (άνω των 300€) & Σωματικές Βλάβες του ιδίου
- Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
- Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων
- Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων
- Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια

Το ποσό απαλλαγής ανά ζημιογόνο γεγονός είναι €100.

6.2 Η Kineo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να σας παρέχει οποιαδήποτε ασφάλιση, εφόσον το ιστορικό ζημιών σας είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένο.

 1. Κλοπή & Ζημία Οχήματος

7.1 Ο κίνδυνος απώλειας, κλοπής, ζημιάς ή καταστροφής του Οχήματος και του Εξοπλισμού, όπως και αξιώσεις τρίτων που θα προκληθούν από τη χρήση τους, μεταφέρονται σε εσάς κατά την παράδοση του Οχήματος. Οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από τη χρήση του Οχήματος και του Εξοπλισμού θα βαρύνει εσάς κατά την Περίοδο Συνδρομής, την Περίοδο Ειδοποίησης και οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τη λήξη αυτής και έως ότου τα συλλέξουμε, εφόσον παραμένουν το Όχημα και ο Εξοπλισμός στην κατοχή, την επιμέλεια ή τον έλεγχό σας.

7.2 Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση σε περίπτωση απώλειας, ατυχήματος ή ζημιάς στο Όχημα ή τον Εξοπλισμό. Η Kineo, σε σχέση με κλοπή, ατύχημα ή ζημιά στο Όχημα, που λαμβάνει χώρα χωρίς δική σας υπαιτιότητα, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την αντικατάστασή του με άλλο σε καλή κατάσταση λειτουργίας εάν αυτό είναι δυνατόν, ή με άλλο αντίστοιχου τύπου και ηλικίας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε σχετική ειδοποίηση από εσάς.

7.3 Σε περίπτωση ζημιάς, κλοπής ή ατυχήματος, υποχρεούστε άμεσα να ειδοποιήσετε την αστυνομία, να μην αποδεχτείτε υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. Να επικοινωνήσετε αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την Kineo, να σημειώσετε τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του οχήματος, με το οποίο τυχόν συγκρούσθηκε το Όχημα. Να συμπληρώσετε και υπογράψετε δήλωση ατυχήματος/κλοπής στην Kineo σε διάστημα δύο (2) ημερών από το ατύχημα και να παραδώσετε οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Kineo. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Οχήματος, υποχρεούστε να καταγγείλετε εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και στη Kineo το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, ευθύνεστε εις ολόκληρον για κάθε ζημιά της Kineo θετική ή αποθετική, χωρίς να αποκλείεται και άλλη αποζημίωση και ανεξάρτητα αν με τους Όρους έχουμε αποδεχθεί οποιαδήποτε προαιρετικό περιορισμό ευθύνης σας.

7.4 Σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής κλοπής του οχήματος είστε υπόχρεοι στην πλήρη αποζημίωση της Kineo στην εμπορική του αξία. Εάν ένα χαμένο ή κλεμμένο Όχημα ανακτηθεί κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, θα πιστωθείτε το ποσό χρέωσης. Θα καθορίσουμε αυτό το ποσό βάσει της κατάστασης του Οχήματος και οποιουδήποτε άλλου κόστους.

7.5 Ευθύνεστε για κάθε ζημιά του Οχήματος και του Εξοπλισμού, πέραν της φθοράς που προκύπτει από τη συνήθη χρήση. Παραδείγματα τέτοιων ζημιών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε: βαθουλώματα στο πλαίσιο, γρατσουνιές στο γυμνό πλαίσιο ή γρατσουνιές μήκους άνω των τριών εκατοστών (3 εκατοστά), αγκιστρωμένους τροχούς ή ακτίνες που λείπουν, σπασμένα ή χαμένα προστατευτικά λάσπης, καταστροφή τροχών, σπασμένη ή χαμένη σέλα. Το σχετικό κόστος εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ζημιάς και θα κοινοποιηθεί από την Kineo εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του Οχήματος.

 1. Τερματισμός και Παραλαβή

8.1 Μπορούμε να τερματίσουμε τη Συνδρομής σας με άμεση ισχύ, ειδοποιώντας σας, σύμφωνα με τους Όρους, σε περίπτωση που: α) προβείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων, β) θεωρηθεί από εμάς είτε ότι δεν μπορείτε να εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τις οφειλές σας, είτε ότι δεν έχετε εύλογη προοπτική να το πράξετε, γ) έχει διαπραχθεί απάτη ή έχουμε εύλογη πεποίθηση ότι έχει διαπραχθεί απάτη, (δ) αρνείστε να κανονίσετε την τακτική συντήρηση ή επισκευή του Οχήματος σας ή δεν συνεργάζεστε για το σκοπό αυτό, (ε) έχουμε κάποιο άλλο λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα συμμορφωθείτε με τους Όρους. Εάν είτε εσείς είτε εμείς τερματίσουμε τη Συνδρομή, θα λάβετε μια ενημέρωση ακύρωσης που θα επιβεβαιώνει την Περίοδο Ειδοποίησης και το τελικό ποσό πληρωμής που οφείλετε σε εμάς. Στη συνέχεια, θα κανονίσουμε τη συλλογή του Οχήματος και του Εξοπλισμού από εσάς.

8.2 Συμφωνείτε να μας επιστρέψετε το Όχημα και τον Εξοπλισμό στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε, πέραν της φθοράς ένεκα συνήθους χρήσης, κατά την ημερομηνία και την ώρα που έχει προγραμματιστεί μαζί σας για την παραλαβή βάσει των Όρων, υπογράφοντας το σχετικό αποδεικτικό παράδοσης. Υποχρεούστε να επιτρέψετε στην Kineo ή στους εκπροσώπους της να έχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε χώρο όπου βρίσκονται το Όχημα και ο Εξοπλισμός με σκοπό την παραλαβή τους. Εάν δεν καταστεί δυνατό να επιστρέψετε ή να καταστήσετε το Όχημα και τον Εξοπλισμό διαθέσιμα για παραλαβή εντός της Περιόδου Ειδοποίησης, θα συνεχίσετε να χρεώνεστε για τη χρήση τους από την επόμενη ημέρα της λήξης της, με ημερήσια χρέωση σύμφωνα με τους Όρους της Συνδρομής.

 1. Πληρωμές

9.1 Θα πληρώσετε για τη περίοδο Συνδρομής, σύμφωνα με τους Όρους, το αντάλλαγμα/τέλη Συνδρομής, όλους τους ισχύοντες φόρους, καθώς και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή τέλη ανάκτησης δαπανών που θα προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τους Όρους («Χρεώσεις»). Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι τιμές και οι περιγραφές που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους, στον Ιστότοπο μας ή αλλού είναι σωστές και ακριβείς. Ωστόσο, σε περίπτωση σφάλματος ή παράλειψης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη Συνδρομή σας, ακόμη και αν την έχουμε ήδη αποδεχτεί ή / και έχουμε λάβει την πληρωμή σας. Η ευθύνη μας σε αυτήν την περίπτωση θα περιορίζεται στην επιστροφή των χρημάτων που έχετε πληρώσει σχετικά με αυτή τη Συνδρομή.

9.2 Το αντάλλαγμα για την Αρχική Περίοδο Συνδρομής προκαταβάλλεται κατά την έναρξή της και για κάθε αυτόματη ανανέωση της Περιόδου Συνδρομής κατά τη στιγμή της ανανέωσης.

9.3 Όλες οι Χρεώσεις εξοφλούνται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που μας παρέχετε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς συνδρομής. Τα στοιχεία πληρωμής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια από τρίτο πάροχο πληρωμών που χρησιμοποιείται από εμάς για να επιτρέπεται η λήψη επαναλαμβανόμενων πληρωμών. Δεν γίνονται δεκτές πληρωμές μετρητών. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, συμφωνείτε να μην ακυρώσετε ή να αποτρέψετε με άλλο τρόπο τη λήψη πληρωμών από τον τρόπο πληρωμής σας χωρίς πρώτα να μας ενημερώσετε και να παράσχετε έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής, από τον οποίο μπορούμε να εισπράξουμε τις χρεώσεις.

9.4 Με αυτούς τους Όρους συμφωνείτε να επιτρέψετε στην Kineo να εισπράττει όλες τις οφειλόμενες χρεώσεις και τυχόν χρεώσεις ζημιών καθώς και αναγνωρίζετε ότι η Συνδρομή σας έχει επαναλαμβανόμενες πληρωμές και ότι είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση αυτών. Θα ζητήσουμε πληρωμή μόνο για Χρεώσεις σε σχέση με τις ενέργειές σας ή την αποτυχία να ενεργήσετε όπως ορίζεται στους Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα τέλη Συνδρομής και τα τέλη ζημιάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθείτε εγκαίρως και θα έχετε τη δυνατότητα να τερματίσετε τη Συνδρομή σας. Παραμένετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που μας οφείλονται σύμφωνα με τους Όρους και εάν δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω λήξης ή ακύρωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας, λόγω μη επάρκειας διαθέσιμου υπολοίπου τη στιγμή που απαιτείται πληρωμή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούμε να κανονίσουμε τη συλλογή του Οχήματος και να ακυρώσουμε αμέσως τη Συνδρομή σας.

 

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Ευθύνη

1.1. Εάν ο Συνδρομητής θέσει σε χρήση ένα Όχημα, αυτό θα ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι λειτουργεί σωστά και δεν παρουσιάζει ελαττώματα. Εάν αμφιβάλλει για την ασφάλεια του οχήματος, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Kineo. Ο συνδρομητής χρησιμοποιεί το Όχημα με δική του ευθύνη. Η Kineo δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που υπέστη ο Συνδρομητής ως αποτέλεσμα της χρήσης του οχήματος, εκτός από την περίπτωση παραβίασης των Όρων, λόγω βαριάς αμέλειας εκ μέρους της.

1.2. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο Συνδρομητής θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική, έξοδα, τραυματισμούς, απαιτήσεις, αμοιβές δικηγόρων ή άλλων τρίτων με τα οποία επιβαρύνεται η Kineo, και τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο απορρέουν από  ή άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τη Συνδρομή ή τη χρήση του οχήματος από το Συνδρομητή ή οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ευθυνών που δημιουργούνται προς ή απαιτήσεις που εγείρονται από τρίτα μέρη. Ο Συνδρομητής παραιτείται του δικαιώματός του να στραφεί ευθέως ή αναγωγικά για τα ως άνω εναντίον της Kineo, της μητρικής εταιρίας ή θυγατρικών αυτής εταιριών, καθώς και των σχετικών διευθυντών, στελεχών, υπαλλήλων, προστηθέντων, παρόχων υπηρεσιών, εκπροσώπων, υπεργολάβων, αδειοδοτών, προμηθευτών και κληρονόμων όλων των παραπάνω. Με κανέναν τρόπο δεν εγγυόμαστε τα χαρακτηριστικά ποιότητας και/ή ασφαλείας οποιουδήποτε οχήματος και/ή εξοπλισμού και συμφωνείτε ότι δεν ευθυνόμαστε για τυχόν σωματική βλάβη που θα προκληθεί από τη χρήση του Οχήματος, ανεξαρτήτως εάν γίνεται ή όχι χρήση προστατευτικού κράνους ή λοιπού εξοπλισμού η οποία συστήνεται ανεπιφύλακτα. Σε κάθε περίπτωση, μη χρήση κράνους ή λοιπού προστατευτικού εξοπλισμού αποτελεί εξ ’ολοκλήρου ευθύνη του Συνδρομητή ή τυχόν τρίτου οδηγού.

1.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια, κλοπή ή ζημιά οποιουδήποτε αγαθού ιδιοκτησίας σας που βρίσκεται μέσα ή πάνω στο Όχημα, σε οποιοδήποτε όχημα αντικατάστασής ή στις εγκαταστάσεις μας. Θα ευθύνεστε επίσης για αξιώσεις τρίτων για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε μέσα ή πάνω στο Όχημα σε ιδιοκτησία τους.

1.4 Η Kineo ουδέποτε δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια εργασίας, κέρδους ή αποκατάστασης θετικής ή αποθετικής ζημίας σας εάν στερηθείτε για οποιονδήποτε λόγο της χρήσεως του Οχήματος.


Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Επικοινωνία

Κάθε επικοινωνία της Kineo προς το Συνδρομητή θα γίνεται εγκύρως, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Kineo, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στη διεύθυνση κατοικίας, που υποδεικνύει ο Συνδρομητής κατά την εγγραφή του.  

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών Ιστότοπος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΕΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η Kineo διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το περιεχόμενο που τυχόν προστίθεται από τους χρήστες του (ενδεικτικά σχόλια/ απόψεις που αναρτούν οι χρήστες στον ιστότοπο). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Kineo με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται τις ευθύνες και επισύρει τις ποινές που ορίζει ο νόμος.

 1. Παραίτηση

Εάν η Kineo, σε μια ή περισσότερες περιπτώσεις, δεν κάνει χρήση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων της, απορρεόντων από τους Όρους, έστω και επί μακρόν χρονικό διάστημα δεν θα δύναται να θεωρηθεί ότι παραιτείται από τους όρους, συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια, τα οποία παραμένουν σε πλήρη ισχύ, δυνάμενη οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτών, εκτός εάν έχει επέλθει τέτοια παραίτηση.

 1. Προστασία Δεδομένων

Θα συμμορφωνόμαστε ανά πάσα στιγμή με οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ενδεικτικά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679  (GDPR) και τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου της, όπως αυτή είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας https://kineo.gr/.

 1. Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά και υπόθεση που θα προέλθει ή θα δημιουργηθεί σε σχέση με τη Συνδρομή ή τους Όρους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας.

ΣΤ. Βιβλίο όρων ασφάλισης Anytime / Insurance Plus

Γενικοί όροι Ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Οι όροι αυτοί ισχύουν για όλες τις επιμέρους καλύψεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους των καλύψεων.

 

Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και από τι αποτελείται;

Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι η σύμβαση με την οποία η Εταιρία αναλαμβάνει, έναντι Ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει για τις καλύψεις που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, αποζημίωση σε περίπτωση που επέλθει ο καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος, με την επιφύλαξη των όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτό και τις τυχόν Πρόσθετες πράξεις.

Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελείται από:

 • την Αίτηση ασφάλισης και όλες τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία, που αποτελούν τη βάση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μέρος αυτού
 • το Ασφαλιστήριο
 • το Βιβλίο όρων ασφάλισης
 • τις τυχόν Πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν και από τα δυο μέρη

Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα τμήματα του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου που προαναφέρθηκαν, δεν ισχύει.

Οι Ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών.

 

Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια των καλύψεων;

Οι καλύψεις ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για ατύχημα που έγινε στην Ελλάδα.

 

Ποια είναι η συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς - Απαλλαγή;

Η συμμετοχή του Ασφαλισμένου, δηλαδή το ποσό της ζημιάς που βαρύνει τον ίδιο, αν υπάρχει, αναγράφεται στην ενότητα με την ονομασία «Απαλλαγές» του Ασφαλιστηρίου.

Η Απαλλαγή ισχύει ανά ζημιά, σε περίπτωση που προκύψουν περισσότερες ζημιές, ταυτόχρονα, από την ίδια αιτία. Η απαλλαγή εφαρμόζεται μία φορά. 

 

  Ποιες υποχρεώσεις έχει ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος;

  1. Κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου

  Ο Λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί.

  α) Αν από αμέλεια ο Λήπτης της ασφάλισης δε γνωστοποιήσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο που γνωρίζει και είναι αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει ή να ζητήσει την τροποποίησή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από τη στιγμή που λάβει γνώση αυτών των στοιχείων ή περιστατικών.

  Η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου επιφέρει ακύρωσή του μετά από δεκαπέντε (15) μέρες από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο Λήπτης της ασφάλισης. Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου θεωρείται καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της δε γίνει δεκτή από τον Λήπτη της ασφάλισης.

  Σε περίπτωση ζημιάς πριν τροποποιηθεί το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η αποζημίωση που καταβάλλεται μειώνεται αναλογικά, ακολουθώντας την αναλογία του ασφαλίστρου που έχει υπολογιστεί στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορίσει η Εταιρία αν γνώριζε τα στοιχεία αυτά.

  β) Αν από δόλο ο Λήπτης της ασφάλισης δε γνωστοποιήσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και είναι αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη στιγμή που λάβει γνώση της παράβασης. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου επιφέρει άμεση ακύρωση.

  Αν η ζημιά συμβεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία (του ενός μήνα), η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημίωση. Παράλληλα, ο Λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε οικονομική ζημιά που προκάλεσε στην Εταιρία.

  γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Λήπτη της ασφάλισης ή της Εταιρίας δεν έχουν γίνει γνωστά στην Εταιρία στοιχεία και περιστατικά που είναι αντικειμενικά σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου, ισχύουν όλα όσα προβλέπει η Παράγραφος 1, Περίπτωση α) του Άρθρου αυτού.

  1. Κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου

  Ο Λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει γραπτώς την Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από τη στιγμή που πληροφορήθηκε για:

  • κάθε ενέργεια, στοιχείο ή περιστατικό που επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου (π.χ. αλλαγή στη χρήση) και μεταβάλλει τον κίνδυνο σε τέτοιο βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή δε θα το είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

   

  Στην περίπτωση της επίτασης του κινδύνου, ισχύουν για την καταγγελία και την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου όσα προβλέπονται στην Παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού.

  • κάθε μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτό το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου.
  1. Μετά από ζημιά

  Σε περίπτωση ζημιάς ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος:

  • Να ειδοποιήσουν την Εταιρία εγγράφως, άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τότε που έλαβαν γνώση για το ζημιογόνο γεγονός.
  • Να κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν για το συμφέρον τους, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες, όπως θα έκανε κάθε επιμελές άτομο, σαν να μην ήταν ασφαλισμένο.
  • Να ενημερώσουν άμεσα την Αρμόδια Αρχή και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση.
  • Να διευκολύνουν και να δώσουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση της ζημιάς.
  • Να προωθήσουν στην Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) μέρες, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
  • Να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτούς.
  • Να μην προβούν σε ομολογίες ευθύνης προς τρίτους.
  • Να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σήμαινε αποδοχή, απόκρουση, αναγνώριση, συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. H Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης, στο όνομα του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου. Επίσης, η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να διεξάγει οποιοδήποτε δικαστικό αγώνα ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.
  • Να παρέχουν την ειδική πληρεξουσιότητα στην Εταιρία, αν αυτή το επιθυμεί, να τους αντιπροσωπεύει σε κάθε αρχή ή δικαστήριο.

  Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος παραβούν με δική τους υπαιτιότητα τις παραπάνω υποχρεώσεις, η Εταιρία σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς της.

  Ποια είναι τα αρμόδια δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο;

  Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

   
  Τι δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Εξαιρέσεις

  Οι πιο κάτω εξαιρέσεις ισχύουν όταν γίνεται ειδική παραπομπή σε αυτές, στον ειδικό όρο της κάθε κάλυψης, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη κάποιων από τις παρακάτω περιπτώσεις με καταβολή ειδικού πρόσθετου ασφαλίστρου.

  Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές ή απώλειες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις που προξενούνται:

  1. Όταν ο οδηγός του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. βρίσκεται κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, σύμφωνα με την έννοια και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 42 του K.O.K.
  2. Όταν το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  3. Από ατυχήματα ή ζημιές σε συγγενικά πρόσωπα του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου, μέχρι και δεύτερου βαθμού.
  4. Από ατυχήματα ή ζημιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον Λήπτη της ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλισμένο με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση, σχέση εργασίας, έργου ή εταιρική σχέση, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμή αυτή.
  5. σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτων, που έχουν μισθωθεί ή παραχωρηθεί στον Λήπτης της ασφάλισης ή/ και στον Ασφαλισμένο ή βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο, τη φύλαξη, τη φροντίδα ή την εποπτεία του.
  6. Από δόλο ή βαριά αμέλεια του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του οδηγού.
  7. Από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου ποδηλάτη σε επιδείξεις, σε επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας και σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις).
  8. Από επιδρομή, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη πολέμου, πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, λαϊκή εξέγερση, ανταρσία ένοπλων κρατικών δυνάμεων, κίνημα στρατιωτικών ή σφετεριστών εξουσίας, πραξικόπημα ή επανάσταση.
  9. Από πολιτικές ταραχές, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, ανταπεργία, στάση, επίταξη κάθε είδους και γενικά από κατάλυση της έννομης τάξης ή τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε οργάνωση.
  10. Από ραδιενέργεια ή πυρηνική ενέργεια και οι ζημιές προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα, αποκλειστικά ή με τη συνδρομή άλλων αιτιών, από ραδιενεργό μόλυνση, ιονίζουσες ακτινοβολίες, οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) καύσης πυρηνικού καυσίμου. Καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (process) πυρηνικής σχάσης. Επίσης, κάθε ζημιά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με τη συνδρομή και άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών ή/και βιοχημικών όπλων.
  11. Από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλο φυσικό φαινόμενο.
  12. Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρει το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο.
  13. Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. ή λόγω αυτής.
  14. Όταν το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πάνω από το ανώτατο όριο που επιτρέπεται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εφόσον η υπέρβαση συντέλεσε στην επέλευση ή την επαύξηση της ζημιάς, κατά το βαθμό που αυτή συνετέλεσε στην επαύξηση.
  15. Για ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται στα μεταφερόμενα με το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. πρόσωπα και πράγματα.
  16. Όταν το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. ωθείται από οποιαδήποτε δύναμη εκτός από τη δική του, ωθεί άλλο ποδήλατο ή αντικείμενο που μπορεί να κινείται ή να μην κινείται πάνω σε τροχούς ή όταν ρυμουλκεί άλλο όχημα ή αντικείμενο.
  17. Όταν το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. βρίσκεται μέσα σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης, συνεργεία επισκευής ποδηλάτων ή εκθέσεις ποδηλάτων.
  18. Σε περίπτωση συνεπειών από τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε στοιχήματα (επίσημα ή όχι) κάθε φύσεως.
  19. Από εντεταλμένο οδηγό του μισθωτή που αποδεδειγμένα οδηγεί με επικίνδυνο τρόπο.
  20. Από άτομο που οδηγούσε το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. εκτός του εντεταλμένου οδηγού.
  21. Ενώ το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. κινείται σε αυτοκινητόδρομους ή δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
  22. Ενώ το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. κινείται ή βρίσκεται εκτός οδών ή σε οδούς ή τόπους που απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις αρχές.
  23. Πριν την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  24. Επίσης δεν καλύπτονται αποθετικές ζημιές.

  Ειδικοί όροι καλύψεων ασφάλειας Ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.

   

  Άρθρο 1 Αστική ευθύνη

  Τι περιλαμβάνει η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους;

  Η κάλυψη περιλαμβάνει την ικανοποίηση των νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του Ασφαλισμένου, από ζημιές που προξενήθηκαν με υπαιτιότητά του, από την κυκλοφορία του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. Άρθρα 914 - 932 Α.Κ.).

  Ειδικότερα, οι ζημιές που καλύπτονται είναι οι εξής:

  • Απώλεια ζωής, σωματική βλάβη τρίτων
  • Υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων που δε μεταφέρεται με το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο.

  Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων των τρίτων και αφορούν αποκλειστικά τον παραπάνω καλυπτόμενο κίνδυνο.

  Δεν καλύπτονται δαπάνες ή έξοδα από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, λόγω παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων που αφορούν την τροχαία κίνηση του Ασφαλισμένου.

  Εξαιρέσεις

  Για την κάλυψη αστικής ευθύνης ισχύουν από το Άρθρο 21 των Γενικών όρων, όλες οι εξαιρέσεις.

  Ποια πρόσωπα δε θεωρούνται τρίτοι και δεν καλύπτονται;

  Δε θεωρούνται τρίτοι και δεν καλύπτονται τα παρακάτω πρόσωπα:

  • Ο οδηγός του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. που προξένησε τη ζημιά.
  • Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με αυτό το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος

  Φροντίδα ατυχήματος

  Αν το καλυπτόμενο ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. εμπλακεί, σε τροχαίο ατύχημα με οποιοδήποτε τρόπο, η Εταιρία, εφόσον ειδοποιηθεί μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου (1158), θα στείλει εκπρόσωπό της, ο οποίος θα

  πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες για να βοηθήσει τον Ασφαλισμένο:

  • Ακριβή καταγραφή των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος
  • Φωτογράφιση των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα
  • Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος του τόπου που έγινε το τροχαίο ατύχημα
  • Συλλογή στοιχείων από πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες
  • Συμπλήρωση Δήλωσης ατυχήματος και άλλων εγγράφων

   

  Άρθρο 2 Ολική κλοπή

  Η Εταιρία καλύπτει την Ολική κλοπή του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο από ένα από τα κάτωθι κτίσματα, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα με πρόσβαση μόνο από εσένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου:

  • Κατοικία του Ασφαλισμένου, κύρια ή εξοχική
  • Αποθήκη της κατοικίας του Ασφαλισμένου, κύριας ή εξοχικής
  • Από το κλειστό γκαράζ της κατοικίας του Ασφαλισμένου, κύριας ή εξοχικής
  • Από το κλειστό στεγασμένο χώρο της επιχείρησης που μισθώνει το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο.

  Ειδικά, σε περίπτωση που το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο εκμισθώνεται για εμπορικούς σκοπούς και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας καλύπτεται και η ολική κλοπή του κατά τη διάρκεια χρήσης, λειτουργίας και μετακίνησης με αυτό.

  Δεν καλύπτεται:

  • Η κλοπή μερών ή εξοπλισμού του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.
  • Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.

  Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης

  Προκειμένου να καταβάλλει η Εταιρία την αποζημίωση, πρέπει ο Λήπτης της ασφάλισης ή και Ασφαλισμένος να υποβάλλει:

  • Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής αρχής που να αναφέρει τη δήλωση κλοπής του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.
  • Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής αρχής που να αναφέρει τη μη ανεύρεση του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.

  Εξαιρέσεις

  Για την κάλυψη ολικής κλοπή ισχύουν από το Άρθρο 21 των Γενικών όρων οι εξαιρέσεις: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24.

   

  Άρθρο 3 Ίδιες ζημιές

  Η Εταιρία καλύπτει υλικές ζημιές (κόστος επισκευής, τρέχουσα εμπορική αξία σε περίπτωση ολικής καταστροφής) του ασφαλισμένου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από:

  • Σύγκρουση
  • Πρόσκρουση
  • Εκτροπή
  • Ανατροπή
  • Πτώση ή/ και κατακρήμνιση

  Δεν καλύπτει υλικές ζημιές στο ασφαλισμένο ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. από:

  • Φθορές λόγω χρήσης ή μείωσης απόδοσης.
  • Ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή συντήρηση του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. ή επειδή ο  Λήπτης της ασφάλισης ή και Ασφαλισμένος δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωμα.
  • Ζημιές αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν την λειτουργία του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο., όπως γρατζουνιές, αλλοίωση χρώματος κ.λπ.

  Επίσης, δεν καλύπτεται:

  • Η προσωπική ή συναισθηματική αξία του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. που υπέστη ζημιά
  • Η μείωση της αγοραστικής αξίας του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. που υπέστη ζημιά
  • Οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά

  Εξαιρέσεις

  Για την κάλυψη ίδιων ζημιών ισχύουν από το Άρθρο 21 των Γενικών όρων όλες οι εξαιρέσεις, εκτός των εξαιρέσεων 3, 4, 5.

   

  Καλύψεις υγείας

  Άρθρο 1 Προσωπικό ατύχημα ποδηλάτη

  1. Ποιο είναι το αντικείμενο ασφάλισης

  Το Προσωπικό ατύχημα ποδηλάτη καλύπτει τον Ασφαλισμένο για:

  • Απώλεια ζωής
  • Μόνιμη ανικανότητα ολική/μερική

  Η επέλευση των κινδύνων αυτών θα πρέπει να οφείλεται αποδεδειγμένα, άμεσα, αποκλειστικά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, σε ατύχημα που συνέβη στον Ασφαλισμένο, κατά τη διάρκεια της ποδηλάτησης.

  1. Απώλεια ζωής από ατύχημα

  Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα κατά την ποδηλάτηση, η Εταιρία θα καταβάλει στους δικαιούχους το ποσό που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο για την περίπτωση αυτή. Για να καταβληθεί αποζημίωση, θα πρέπει η απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου να συνέβη μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη μέρα του ατυχήματος.

  Αν δικαιούχος συντελέσει από πρόθεση με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στην απώλεια της ζωής του Ασφαλισμένου, αυτοδίκαια ακυρώνεται η ασφάλιση για αυτόν και η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί του.

  H αποζημίωση καταβάλλεται αφού υποβληθούν στην Εταιρία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισμένου
  2. Πιστοποιητικό θανάτου που έχει εκδοθεί από γιατρό ή νοσοκομείο
  3. Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλίσματος
  4. Πιστοποιητικό «εγγυτέρων συγγενών»
  5. Τα έγγραφα της σχετικής ποινικής δικογραφίας

  Εκτός από τα παραπάνω, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει ότι χρειάζεται για να θεμελιωθεί η αξίωση του δικαιούχου για αποζημίωση.

  1. Μόνιμη ανικανότητα

  Οι περιπτώσεις Μόνιμης ανικανότητας του Ασφαλισμένου που καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι η Μόνιμη ολική και η Μόνιμη μερική ανικανότητα.

  1. Μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρούνται περιοριστικά τα παρακάτω περιστατικά:
  • Η ολική απώλεια της όρασης των δύο ματιών, της λειτουργίας των δύο βραχιόνων, των δύο χεριών ή των δύο κνημών, των δύο ποδιών ή του ενός βραχίονα και της μιας κνήμης ή του ενός βραχίονα και του ενός ποδιού.
  • Η ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που καθιστά τον Ασφαλισμένο ισόβια ανίκανο για κάθε εργασία.
  • Η ολική διαρκής παράλυση.

  Για να καταβληθεί αποζημίωση, θα πρέπει η Μόνιμη ολική ανικανότητα του Ασφαλισμένου να συνέβη μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη μέρα του ατυχήματος. Η Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται για αυτά τα περιστατικά στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  1. Μόνιμη μερική ανικανότητα θεωρείται η μόνιμη μερική μείωση της ικανότητας του Ασφαλισμένου για οποιαδήποτε εργασία, η οποία όμως δε συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο ποσοστό του ποσού που αναφέρεται για τη Μόνιμη ολική ανικανότητα στο Ασφαλιστήριο, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜOΝΙΜΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤHΤΩΝ

   

  ΔΕΞΙΑ

  ΑΡΙΣΤΕΡΑ

  Oλική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού

  60%

  50%

  Oλική απώλεια της κίνησης του ώμου

  25%

  20%

  Oλική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού

  20%

  15%

  Oλική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη

  35%

  25%

  Oλική απώλεια του αντίχειρα

  20%

  15%

  Oλική απώλεια του δείκτη

  15%

  10%

  Oλική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου

  8%

  7%

  Oλική απώλεια του μικρού δακτύλου

  7%

  6%

  Oλική απώλεια δύο από τα τελευταία δάκτυλα (μέσο, παράμεσο ή μικρό)

  15%

  12%

  Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν αντίστροφα σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι αριστε­ρόχειρας.

   

  Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα

  30%

  Oλική απώλεια της κνήμης ή ποδιού

  50%

  Oλική απώλεια της κίνησης του ισχίου

  30%

  Oλική απώλεια της κίνησης του γονάτου

  20%

  Bράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά

  15%

  Oλική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών

  25%

  Oλική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού

  10%

  Oλική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών

  40%

  Kάταγμα, όχι πορωμένο, του κάτω σαγονιού

  25%

  Aγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση

  30%

  Kάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και με οργανικές ανωμαλίες

  10%

   

  Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος μόνο δαχτύλου του χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλειά του, ανάλογα με το σημείο αποκοπής του. H πλήρης και αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή μέλους, το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο, θεωρείται πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους.

  Σε περίπτωση Μόνιμης μερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του οργάνου ή του μέλους που έχει υποστεί βλάβη εμποδίζεται μόνο μερικά, η αποζημίωση αποτελεί ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας και είναι ανάλογη με το βαθμό που εμποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του μέλους.

  Σε κάθε περίπτωση Μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, το ποσό της αποζημίωσης είναι ανάλογο με τη μείωση της ικανότητας του Ασφαλισμένου για οποιαδήποτε εργασία.

  Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή μέλους που ήταν ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα, δεν καταβάλλεται αποζημίωση για την απώλεια ή τη βλάβη του. Αν οι συνέπειες του ατυχήματος επιδεινώθηκαν εξαιτίας προ υπάρχοντος ελαττώματος, αφαίρεσης ή αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα, όχι τη μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε.

  Σε περίπτωση απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών, η οποία δε συνιστά Μόνιμη ολική ανικανότητα σύμφωνα με όσα προαναφέρονται, το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό όριο κάλυψης που προβλέπεται συνολικά για την περίπτωση της Μόνιμης ολικής ανικανότητας.

   

  Άρθρο 2 Έξοδα ιατροφαρμακευτικών δαπανών

  Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για πραγματικές ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που έκανε για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια της ποδηλάτησης, με βάση πρωτότυπα αποδεικτικά και δικαιολογητικά στοιχεία. Οι δαπάνες που αποζημιώνονται από την Εταιρία είναι περιοριστικά οι παρακάτω:

  • Αμοιβή γιατρού ή χειρουργού.
  • Έξοδα παραμονής και περίθαλψης σε νοσοκομείο ή κλινική.
  • Φάρμακα που αγοράζονται, θεραπευτικές αγωγές που ακολουθούνται και διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται με συνταγή ή εντολή γιατρού που έχει αναλάβει τη θεραπεία, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ατυχήματος.

  Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για τις παραπάνω δαπάνες για κάθε ατύχημα χωριστά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

   

  Άρθρο 3 Έξοδα οδοντιατρικής αποκατάστασης

  Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για έξοδα οδοντιατρικής αποκατάστασης, με βάση πρωτότυπα αποδεικτικά και δικαιολογητικά στοιχεία, στην περίπτωση που προκληθεί ζημιά στην οδοντοστοιχία του Ασφαλισμένου και η οποία θα προκύψει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος με το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. που θα συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

  Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για τις παραπάνω δαπάνες για κάθε ατύχημα χωριστά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

   

  Άρθρο 4 Έξοδα αντικατάστασης/ επισκευής οπτικών

  Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για έξοδα αντικατάστασης ή επισκευής στα γυαλιά όρασης ή στους φακούς επαφής του, συνέπεια ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια της ποδηλάτησης, με βάση πρωτότυπα αποδεικτικά και δικαιολογητικά στοιχεία.

  Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για τις παραπάνω δαπάνες για κάθε ατύχημα χωριστά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

   

  Άρθρο 5 Ποιες περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος ποδηλάτη;

  1. Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, ή αυτοτραυματισμός του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση.
  2. Περιπτώσεις που ο οδηγός του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια, ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες, άνοια, ή βρίσκεται σε κατάσταση μέθης σύμφωνα με το Άρθρο 42 του K.O.K. ή αν είναι αλκοολικός, τοξικομανής ή ανάπηρος.
  3. Ατυχήματα που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως φυσικά φαινόμενα (σεισμός, τυφώνας κ.λπ.).
  4. Ατυχήματα που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της δημόσιας τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή καταστάσεις.
  5. Ατυχήματα που οφείλονται σε συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες ποδηλασίας ή διαγωνισμούς ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας ή σε σχετικές προπονήσεις.
  6. Οι κάθε μορφής ασθένειες ή παθήσεις, μεταξύ των οποίων και οι οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, κήλη και οι συνέπειες οποιασδήποτε βίαιης σωματικής προσπάθειας και οι κάθε είδους δηλητηριάσεις, έστω και αν χαρακτηριστούν από το δικαστήριο ως ατυχήματα.
  7. Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο Ασφαλισμένος πριν το ατύχημα, καθώς και τα επακόλουθα ή οι επιπλοκές τους.
  8. Ατύχημα από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήματος από ασφαλιζόμενο πρόσωπο.

  Άρθρο 6 Ποιες ειδικές υποχρεώσεις έχουν ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος ή/ και ο δικαιούχος για την καταβολή της αποζημίωσης;

  Εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο14, Παράγραφος 3 των Γενικών Όρων του Βιβλίου όρων ασφάλισης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος, έχουν επιπλέον τις παρακάτω υποχρεώσεις για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη αυτή:

  • Να προσκομίσουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή τους σε πρωτότυπη μορφή.
  • Να διευκολύνουν την Εταιρία σε κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος.
  • Να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα, που τυχόν θα απαιτεί η Εταιρία, από γιατρό που θα υποδεικνύεται από αυτήν.

  Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος παραβούν υπαίτια τις παραπάνω υποχρεώσεις, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

  Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών του, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλει αποζημίωση.

   

  Άρθρο 7 Ιατρικές Συμβουλές

  Η Εταιρία σε όλη τη διάρκεια που ισχύει το Ασφαλιστήριο, παρέχει στον ασφαλισμένο ιδιοκτήτη ή/και οδηγό του ασφαλισμένου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, ιατρικές συμβουλές μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής Υγείας 1010, της Άμεσης Βοήθειας INTERAMERICAN.

  Συγκεκριμένα, καλώντας το 1010 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα, παρέχονται:

  • Ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας του ίδιου, εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειάς τους
  • Πληροφορίες σχετικά με γιατρούς, εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία κ.λπ. εντός Ελλάδας
  • Καθοδήγηση για χρόνιες και ειδικές παθήσεις
  • Ενημέρωση για τους υγειονομικούς κανονισμούς στην Ελλάδα ή στη χώρα που πρόκειται να ταξιδέψετε (εμβόλια, προληπτικά μέτρα κ.λπ.). Από το εξωτερικό: +30 210 946 1999, σε περίπτωση βλάβης του Ο.Τ.Ε.: +30 6932 237 000

  Η κάλυψη αυτού του τμήματος παρέχεται από την Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Φ.Μ.: 094355007 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. Συγγρού 124-126, 11782 Αθήνα

   

  Οδική Βοήθεια

  Άρθρο 1 Τι παρέχεται με την κάλυψη;

  Καλύπτεται η μεταφορά του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο που ακινητοποιείται από τροχαίο ατύχημα ή βλάβη.

  Η Εταιρία:             

  • θα φροντίσει για τη μεταφορά του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. σε τοπικό συνεργείο ή σε άλλο σημείο που θα υποδείξει ο Ασφαλισμένος, εντός του νομού ακινητοποίησης.
  • παρέχει την κάλυψη είτε σε είδος, είτε σε χρήμα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις δαπάνες που μπορεί να προκύψουν για τη μεταφορά του καλυπτόμενου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. με ferry boat.

  Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη αποκατάστασης καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Ασφαλισμένο.

  Βασική προϋπόθεση κάλυψης του ασφαλισμένου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. είναι το τροχαίο ατύχημα ή βλάβη να προκλήθηκε μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εντός της ελληνικής επικράτειας.

  Μετά τη μεταφορά του καλυπτόμενου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο., η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο σε οποιοδήποτε άλλο συνεργείο ή σημείο.

  Κατά τη διάρκεια μεταφοράς του καλυπτόμενου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο., η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξυπηρετεί και άλλα καλυπτόμενα οχήματα, που βρίσκονται στη διαδρομή κι έχουν υποστεί βλάβη.

   

  Άρθρο 2 Ποιος είναι ο πάροχος για τη μεταφορά του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.  από ατύχημα;

  Η κάλυψη «Μεταφορά ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. από ατύχημα» παρέχεται από την ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία:

  ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

  Α.Φ.Μ.: 094355007

  Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

  ΕΔΡΑ: Λ. Συγγρού 124-126, 11782 Αθήνα

   

  Άρθρο 3 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παροχή της κάλυψης;

  Η κάλυψη παρέχεται στον Ασφαλισμένο από την Εταιρία είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων με τους οποίους αυτή συνεργάζεται για το σκοπό αυτό, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  α) Η Εταιρία ειδοποιήθηκε σχετικά με το περιστατικό στο τηλεφωνικό της κέντρο και της γνωστοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Αριθμός Ασφαλιστηρίου
  • Αριθμός πλαισίου
  • Το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.
  • Πλήρης περιγραφή της βλάβης
  • Άλλες αναγκαίες πληροφορίες

  β) Η Εταιρία ενέκρινε την παροχή.

  Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να παρέχει αμέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο και παραστατικό απαιτείται, ώστε να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αξίωσή του από την Εταιρία.

  Ο Ασφαλισμένος οφείλει να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα αύξανε τις συνέπειες του γεγονότος που εξαιτίας του προβάλλει αξίωση κάλυψης. Επίσης, πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρία το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη μέρα που συνέβη το περιστατικό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα υποστεί η Εταιρία, εξαιτίας αυτής της παράλειψης.

   

  Άρθρο 4 Επί τόπου εξυπηρέτηση

  Αν το καλυπτόμενο ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. ευρισκόμενο σε πορεία ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει φτάνοντας στο σημείο ακινητοποίησης σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις συνθήκες που επικρατούν, να αποκαταστήσει τη βλάβη επί τόπου.

  Αν αυτό δεν είναι εφικτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. μεταφέρεται στο πλησιέστερο συνεργείο όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 που ακολουθεί.

  Αν για την επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης χρειάζεται τοποθέτηση ανταλλακτικών που δε διαθέτει το όχημα της Εταιρίας που έφτασε στο σημείο, η αξία τους επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο.

  Στην επί τόπου αποκατάσταση βλάβης συμπεριλαμβάνεται και η επιδιόρθωση κατεστραμμένου ελαστικού.

  Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η επί τόπου αποκατάσταση βλάβης αν η ακινητοποίηση συνέβη σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

   

  Άρθρο 5 Μεταφορά του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. σε τοπικό συνεργείο

  Αν η βλάβη του καλυπτόμενου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. δεν μπορεί να αποκατασταθεί επί τόπου, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών/ εργαλείων, είτε επειδή η βλάβη είναι μεγαλύτερης έκτασης, είτε επειδή οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν, η Εταιρία θα φροντίσει για τη μεταφορά του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. στον τόπο επιλογής του Ασφαλισμένου εντός των ορίων του νομού που συνέβη το ατύχημα ή η βλάβη. Η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Ασφαλισμένο.

  Ο Ασφαλισμένος μεταφέρεται στο σημείο επιλογής του εντός των ορίων του νομού που συνέβη το ατύχημα ή η βλάβη, με κόστος που αναλαμβάνει η Εταιρία, είτε με χρήση οχήματος ταξί (μέχρι το ποσό των ευρώ 40,00) είτε με χρήση Μέσου Μαζικής Μεταφοράς.

  Μετά τη μεταφορά του καλυπτόμενου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. στο κοντινότερο συνεργείο ή σε άλλο σημείο που θα έχει υποδείξει ο Ασφαλισμένος, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. σε οποιοδήποτε άλλο συνεργείο ή σημείο.

  Κατά τη διάρκεια μεταφοράς του καλυπτόμενου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο., η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξυπηρετεί και άλλα καλυπτόμενα οχήματα, που βρίσκονται στη διαδρομή κι έχουν υποστεί βλάβη.

   

  Άρθρο 6 Ποια είναι η Γεωγραφική έκταση κάλυψης;

  Η κάλυψη μεταφοράς τους ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. από ατύχημα παρέχεται σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές:

  • Σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα
  • Στα νησιά: Αίγινα, Άνδρο, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κω, Λέρο, Λέσβο, Λευκάδα, Λήμνο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σάμο, Σαντορίνη, Σίφνο, Σύρο, Χίο.

   

  Άρθρο 7 Ποια σημεία χρειάζεται να επισημανθούν στην παροχή της κάλυψης;

  Για την κάλυψη μεταφοράς ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. από ατύχημα ή βλάβη, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Αν οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις ή αποκλεισμένοι λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών, όπως κομμένες/ χαλασμένες γέφυρες, δρόμοι με ρήγματα από σεισμούς κ.λπ., η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή της κάλυψης μεταφοράς ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. από ατύχημα ή βλάβη, για όσο χρόνο διαρκεί το πρόβλημα.
  • Αν ο Ασφαλισμένος εγκαταλείψει το καλυπτόμενο ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο., όσο διάστημα περιμένει τον εκπρόσωπο της Οδικής Βοήθειας η Εταιρία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων από το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. ή το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. εξολοκλήρου.
  • Η Εταιρία παρέχει την κάλυψη χρησιμοποιώντας το μέσο που εξυπηρετεί καλύτερα, σύμφωνα με την κρίση της, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
  • Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού, όλες οι σχετικές τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο συντονιστικό κέντρο της Εταιρίας στην Αθήνα.

  Άρθρο 8 Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την κάλυψη;

  • Η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εμπορική ζημιά υποστεί κάθε Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε άλλος, λόγω του περιστατικού, από την επέμβαση της Εταιρίας για την παροχή της παρούσας κάλυψης.
  • Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προξενούνται και οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή σε ένα μέρος τους σε: εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, πυρηνική ενέργεια, συμμετοχή σε αγώνες ράλι.
  • Αν το καλυπτόμενο ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. ακινητοποιηθεί σε χώρο όπου χρειάζεται ειδικό ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός για να ανασυρθεί και να ρυμουλκηθεί, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το ανασύρει και να το ρυμουλκήσει, με τα ειδικά οχήματα που διαθέτει, με την προϋπόθεση ότι το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. έχει επαφή με το οδόστρωμα. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε αυτό, λόγω των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν.
  • Αν το καλυπτόμενο ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, όπου η ρυμούλκησή του είναι δύσκολη ή αδύνατη, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει καμία βοήθεια στη ρυμούλκηση.
  • Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μετακινεί ξένα οχήματα, προκειμένου το καλυπτόμενο ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. να ελευθερωθεί από το σημείο στο οποίο είναι παρκαρισμένο.

   

  Νομική Προστασία

   

  Άρθρο 1 Τι παρέχεται με την κάλυψη Νομικής Προστασίας;

  Με την κάλυψη της Νομικής Προστασίας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισμένο:

  α) Για τη διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεών του για αποζημίωση, λόγω υλικών ζημιών, σωματικής βλάβης, που προξενήθηκαν με υπαιτιότητα τρίτου, κατά τη διάρκεια της ποδηλάτησης.

  β) Για την υπεράσπισή του ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, λόγω απώλειας ζωής ή τραυματισμού τρίτου προσώπου, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ή λόγω από μέρους του παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.

  Με την κάλυψη αυτή, η Εταιρία αναλαμβάνει:

  α) την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου, σύμφωνα με το ισόποσο του γραμματίου προκαταβολής εισφορών, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο 4194/13 και όπως αυτός τροποποιείται κάθε φορά, για την αντίστοιχη διαδικαστική πράξη ή παράσταση, κατά τον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί.

  β) την καταβολή δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και των δικαστικών πραγματογνωμόνων, που έχουν κληθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατιμήσεις, καθώς επίσης και την καταβολή των νόμιμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών.

  γ) την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου στην έκταση που οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βαρύνουν τον Λήπτη της ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλισμένο.

  δ) τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες υλικών ζημιών, από πραγματογνώμονα που θα διορίσει η Εταιρία.

  Σε κάθε περίπτωση που ενεργοποιείται η κάλυψη της Νομικής Προστασίας, το ανώτατο ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει συνολικά η Εταιρία ανά περιστατικό, είναι το ποσό που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. Το ανώτατο αυτό ποσό μπορεί να δοθεί μία μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και προέρχονται από την ίδια αιτία.

   

  Άρθρο 2 Πότε θεωρείται ότι επήλθε ασφαλιστική περίπτωση;

  1) Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.

  2) Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να παραβαίνει την διάταξη.

   

  Άρθρο 3 Πότε δεν ενεργοποιείται η κάλυψη της Νομικής Προστασίας;

  Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας δεν ενεργοποιείται για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με το ίδιο Ασφαλιστήριο, όταν στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου ή εναντίον του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου. Επιπλέον, η κάλυψη δεν ενεργοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

  α) Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο Ασφαλισμένος διέπραξε με δόλο την αξιόποινη πράξη για την οποία κατηγορούνταν.

  β) Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του Ασφαλισμένου.

  γ) Όταν βρίσκεται, άμεσα ή έμμεσα, σε συνάφεια με πόλεμο εξωτερικό ή εμφύλιο, είτε έχει κηρυχτεί είτε όχι, με εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, σεισμούς ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

  Στο ποσό που η Εταιρία καταβάλλει δε συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  α) Έξοδα συμβιβασμού, που δεν έχουν την προηγούμενη έγκρισή της και δεν είναι ανάλογα με την έκταση της νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία, κατά το ισχύον δίκαιο.

  β) Δαπάνες που, αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει τρίτος.

  γ) Δαπάνες που δημιουργήθηκαν από παράλειψη του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου, με δική τους υπαιτιότητα.

  Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανήκει στον Λήπτη της ασφάλισης ή/ και στον Ασφαλισμένο.

   

  Άρθρο 4 Ποιες ειδικές υποχρεώσεις έχει ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος για την κάλυψη της Νομικής Προστασίας;

  Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος έχουν, επιπλέον των όσων υποχρεώσεων αναφέρονται στο Άρθρο 13 Παράγραφο 3 των Γενικών όρων και τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1. Να δώσει πληρεξούσιο στον δικηγόρο που θα αναλάβει να προφυλάξει τα συμφέροντα του και να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά και πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του προσφέρει τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.
  2. Να μην προβεί σε αναγνώριση ή ανάληψη υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς κάθε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.
  3. Να πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας, πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερες εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και να αποφεύγει καθετί που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
  4. Να υποβάλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην Εταιρία.

  O Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δε γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν αυτή οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.

   

  Άρθρο 5 Πώς γίνεται η επιλογή δικηγόρου και η ανάθεση της εντολής;

  1. O Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ίδιος τον δικηγόρο που θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή που δικαιούται να ζητήσει ενεργοποίηση της κάλυψης.
  2. Αν δεν επιλέξει δικηγόρο ο ίδιος, η Εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε επιλογή δικηγόρου, για λογαριασμό του. Σε αυτή την περίπτωση, η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται από την Εταιρία, στο όνομα και με εντολή (“ονόματι και εντολή”) του Ασφαλισμένου.
  3. Αν, παρόλα αυτά, ο Ασφαλισμένος δώσει απευθείας εντολή σε δικηγόρο της δικής του επιλογής, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να ενεργοποιήσει την κάλυψη και να δώσει αποζημίωση, εκτός αν η παράλειψη της εντολής σε δικηγόρο απευθείας από τον Ασφαλισμένο, θα έθετε σε κίνδυνο τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αυτό αμέσως στην Εταιρία εγγράφως.
  4. O δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

   

  Άρθρο 6 Ποιες είναι οι λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα της Εταιρίας;

  1. H Εταιρία έχει το δικαίωμα και, εφόσον το ζητήσει ο Ασφαλισμένος, την υποχρέωση, πριν την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για δικαστικές ενέργειες, να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διευθετηθεί η υπόθεση εξώδικα.
  2. H Εταιρία εξετάζει αν η ενεργοποίηση της κάλυψης για την προφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλισμένου κρίνεται αναγκαία.
  3. Σε περίπτωση που η Εταιρία αρνηθεί την ανάγκη προφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλισμένου, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει αιτιολογημένα την άρνησή της, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τότε ο Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει, για το θέμα αυτό, γνωμοδότηση δικηγόρου δικής του επιλογής, σχετικά με την ανάγκη προφύλαξης των έννομων συμφερόντων του.
  4. Στην περίπτωση που είτε ο Ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή η Εταιρία κρίνει ότι η γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται από τα μέρη η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή, μπορεί το κάθε ένα από αυτά να ζητήσει το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα με το Άρθρο 878 του Κώδικα Πολιτικής Διοικονομίας.
  5. Αν από τη διαιτητική απόφαση προκύψει ότι η προφύλαξη των έννομων συμφερόντων του Ασφαλισμένου είναι αναγκαία, οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν την Εταιρία. Σε διαφορετική περίπτωση, επιβαρύνουν είτε τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλισμένο.

  Επίσης, ισχύουν τα παρακάτω:

  α) Όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση της Εταιρίας για την ύπαρξη υποχρέωσής της για ασφαλιστική προστασία του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου, τότε κάθε πληρωμή γίνεται στα Γραφεία της.

  β) Η Εταιρία, σε καμιά περίπτωση δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, (π.χ. τόκους, έξοδα κ.λπ.) μεγαλύτερο στο σύνολό του από το ανώτατο όριο κάλυψης που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο.

   

  Άρθρο 7 Πώς αποδίδονται δαπάνες στην Εταιρία;

  1. Απαιτήσεις του Ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε η Εταιρία αντί για αυτόν, μεταβιβάζονται στην Εταιρία μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον Ασφαλισμένο, αποδίδονται στην Εταιρία.
  2. O Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο την Εταιρία όταν αξιώνει από τρίτο απαιτήσεις που της έχουν μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόλις του ζητηθούν, τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. Ανεξάρτητα από αυτό, ο Ασφαλισμένος εκχωρεί στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίνει σε αυτή το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργεί αυτή, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο.

   

  Ορισμοί Ασφαλιστηρίου συμβολαίου

  Αίτηση ασφάλισης

  Η δήλωση με την οποία ο Συμβαλλόμενος/ Λήπτης της Ασφάλισης  αναφέρει κάθε απαιτούμενο στοιχείο, το οποίο είναι αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εκδίδεται το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην Αίτηση ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται και τυχόν άλλα έγγραφα (επιστολές, καταστάσεις, κ.λπ.) που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

  Αξία αγοραστική/πραγματική

  Είναι η τρέχουσα αξία που έχει κάθε αντικείμενο που καλύπτεται τη χρονική στιγμή πριν τη ζημιά.

  Ανώτατο όριο ασφαλιστικής κάλυψης

  Το ανώτατο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για κάθε καλυπτόμενη περίπτωση. Το ποσό αυτό (ή το ποσοστό ανάλογα με το είδος της κάλυψης) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το προβλεπόμενο ασφαλιστικό όριο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  Ασφάλισμα

  Η αποζημίωση ή η υπηρεσία που κατά περίπτωση έχει την υποχρέωση να παρέχει η Εταιρία στον Ασφαλισμένο, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

  Ασφαλισμένη Αξία

  Η τρέχουσα εμπορική αξία του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. κατά τη σύναψη της ασφάλισης και όπως αυτή προσαρμόζεται σε κάθε τυχόν ανανέωση. Η τρέχουσα εμπορική αξία καθορίζεται από την τιμή και το έτος αγοράς του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. Συγκεκριμένα ορίζεται ποσοστό παλαιότητας, με βάση τον παρακάτω πίνακα, το οποίο αφαιρείται από την αρχική αξία αγοράς του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο.:

  Ηλικία ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. από την αρχική αγορά                Ποσοστό Παλαιότητας

  0-3 έτη                                                                               0%

  3-5 έτη                                                                              20%

  5-7 έτη                                                                              30%

  7-10 έτη                                                                            40%

  Πάνω από 10 έτη                                                             50%

  Ασφαλισμένος

  Είναι κάθε φυσικό πρόσωπο  ηλικίας  άνω των 18 έως 65 ετών που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο και για το οποίο η Εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση. Πρόκειται για τον οδηγό του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. και μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο Λήπτης της ασφάλισης είτε άλλος, που έχει δηλωθεί στο Ασφαλιστήριο.

  Ασφαλιστήριο

  Το έγγραφο που αποδεικνύει την Ασφαλιστική σύμβαση και στο οποίο αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της.

  Απαλλαγή (συμμετοχή Ασφαλισμένου)

  Το καθορισμένο ποσό το οποίο η Εταιρία δεν υποχρεούται, σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, να πληρώσει και που επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο. Αν υπάρχει απαλλαγή σε σχέση με την κάλυψη που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτή αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

  Ατύχημα

  Θεωρείται το περιστατικό που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία και συμβαίνει απόλυτα ανεξάρτητα από τη θέληση και τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου και που, ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητη από κάθε άλλη, προκαλεί στον Ασφαλισμένο σωματική βλάβη. Προγενέστερη πάθηση που εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά το ατύχημα, δε θεωρείται ατύχημα.

  Δικαιούχοι

  Τα πρόσωπα που θα λάβουν το ποσό που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο από την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος, σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου. Δικαιούχοι είναι όσοι καλούνται στην κληρονομιά του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής, ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν πράγματι ή όχι οι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης).

  Ε.Π.Η.Ο

  Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Οχημα  (Ε.Π.Η.Ο) δύο τροχών  το οποίο κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

  Στο παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνεται και καλύπτεται ως Ε.Π.Η.Ο, μόνο το κινούμενο με ηλεκτροκινητήρα πατίνι (e-scoοter) που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. Η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα του ασφαλισμένου πατινιού (e-scoοter) υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα, θεωρείται και κυκλοφορεί ως ποδήλατο τηρουμένων των κανόνων σήμανσης, σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, σύμφωνα με το Νόμο 2699/1999.

  Εταιρία

  Η ασφαλιστική εταιρία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία στο παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρεται ως Εταιρία.

  Ζημιά

  Υλική ζημιά ή απώλεια που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο, ξαφνικό, απρόβλεπτο εξωτερικό και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου γεγονός, το οποίο γίνεται κατά τη διάρκεια ασφάλισης.

  Καλυπτόμενο μέλος

  Το άτομο που έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού με τον Ασφαλισμένο και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως Καλυπτόμενο Μέλος (Συνασφαλισμένος).

  Λήπτης της ασφάλισης - Συμβαλλόμενος

  Είναι το πρόσωπο που συνάπτει με την Εταιρία το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που οφείλει να καταβάλει το ασφάλιστρο.

  Ποδήλατο

  Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών, το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη των ποδιών εκείνων που επιβαίνουν και δεν αποτελεί αυτοκίνητο όχημα σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 1 του Ποινικού Δικαίου 237/1986. Μπορεί να υποβοηθείται με ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW. Η ισχύς του μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται, όταν η ταχύτητα του οχήματος φτάσει τα 25 χλμ./ώρα ή νωρίτερα, αν σταματήσει η ποδηλάτηση.

  Ποδηλάτηση

  Η χρονική διάρκεια που ο Ασφαλισμένος ποδηλατεί, ανεβαίνει ή κατεβαίνει από το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο., κατά την οποία παρέχεται η κάλυψη από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  Σωματική Βλάβη

  Τραυματισμός, αναπηρία ή θάνατος προσώπου.

  Σώστρα

  Η αξία των διασωθέντων υπολειμμάτων του ασφαλισμένου ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο, έπειτα από καλυπτόμενη ζημιά.

  Τρομοκρατικές ενέργειες

  Τρομοκρατική ενέργεια (η τρομοκρατία) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων ατόμων σε ομάδα, με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή de facto αρχής, ανεξάρτητα από το αν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης

  Υλική Ζημιά

  Εξωτερική και εμφανής βλάβη, απώλεια ή καταστροφή (μερική ή ολική) του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. που προέρχεται από εξωτερική και απρόβλεπτη αιτία και παρεμποδίζει αντικειμενικά τη σωστή λειτουργία του.