Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων 2021: Καλύτερη Πόλη, Καλύτερη Ζωή

Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων 2021: Καλύτερη Πόλη, Καλύτερη Ζωή

Η Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων στοχεύει να προωθήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για την παγκόσμια βιώσιμη αστικοποίηση, τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και των πόλεων για την ανίχνευση και αξιοποίηση ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την αστικοποίηση. Τον Δεκέμβριο του 2013 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε για πρώτη φορά την 31η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων. Με κεντρικό θέμα “Καλύτερη Πόλη, Καλύτερη Ζωή”, στόχο έχει φέτος την προώθηση του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα των πόλεων στην κλιματική αλλαγή και τη συµβολή της στη βιώσιµη αστική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων γιορτάζεται αμέσως πριν από την 26η Διάσκεψη των Μερών (COP-26) του ΟΗΕ, από 1-12 Νοεμβρίου 2021 στη Γλασκώβη της Σκωτίας. 


Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η μείωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά χλμ. φτάνει το 90% επιλέγοντας ηλεκτρικό ποδήλατο αντί αυτοκίνητο, το φετινό μήνυμα θα μπορούσε να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο υπό τον τίτλο “Μετακινήσου καλύτερα, βοήθησε την πόλη σου να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή!”Οι καταστροφές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή , όπως οι πλημμύρες, η ξηρασία, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα κύματα καύσωνα, οι κατολισθήσεις και οι καταιγίδες γίνονται όλο και συχνότερες σε πόλεις σε όλον τον κόσμο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σχέδια προσαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την πρόβλεψη και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι μέθοδοι έχουν συχνά μια αστική διάσταση και οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή τους.

 

pagkosmia-imera-poleon

 

Πώς οι πόλεις μπορούν να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή 

Η προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή είναι συμπληρωματική των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις πόλεις, οι οποίες καλύπτονται από άλλα θέματα, όπως:

 

Ενεργειακή μετάβαση των πόλεων

Η ενεργειακή μετάβαση στις πόλεις προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση.

 

Αστική κινητικότητα

Οι πόλεις και οι περιφέρειες πρέπει να θεσπίσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική αστικής κινητικότητας που να περιλαμβάνει αποτελεσματικές δημόσιες συγκοινωνίες και ισχυρές συνδέσεις σε όλη τη χώρα. Πρέπει, επίσης, να προωθήσουν ενεργές εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Ακόμη, εξίσου σημαντικό είναι οι πόλεις να είναι προσβάσιμες σε όλους τους κατοίκους και τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.


Χώρος που καταλαμβάνεται από την παρόδια στάθμευση θα μπορούσε να απελευθερωθεί ως δημόσιος χώρος μειώνοντας την ιδιοκτησία ιδιωτικών οχημάτων.

 

Κυκλική οικονομία στις πόλεις

Αναγκαία είναι η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που να περιλαμβάνει βήματα που να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο, από την κατασκευή έως την κατανάλωση έως τη διαχείριση απορριμμάτων και τη δευτερογενή αγορά πρώτων υλών. Οι πόλεις πρέπει να βρουν καινοτόμους τρόπους για να ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ανακαίνιση και την ανακύκλωση υπαρχόντων υλικών και αγαθών.

 

Βιώσιμη χρήση της γης και λύσεων που βασίζονται στη φύση

Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης της γης και άλλων φυσικών πόρων, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στη φύση και βοηθώντας στη δημιουργία συμπαγών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων για όλους.“Όταν οι κοινότητες ανθρώπων στις πόλεις συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων, και ενισχύονται με οικονομικά μέσα, τα αποτελέσματα είναι περισσότερο συμπεριληπτικά και ανθεκτικά στον χρόνο. Ας τοποθετήσουμε τις κοινότητες των πόλεών μας στην καρδιά του μέλλοντος των πόλεων.” 

António Guterres, Γενικός Γραμματέας Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών